Tužba protiv Srbije zbog ubistva Mušana Husovića

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 26. aprila 2007. godine u ime Emine Muratović, Zahide Rovčanin, Rašide Kaltak, Mevle Berbo, Ramize Arbak, Džemile Čalaković i Huseina Husovića podneo tužbu za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za ubistvo njihovog oca Mušana Husovića, koje su izvršili pripadnici VJ u selu Kukurovići 18. februara 1993. godine.


Share

Tužba protiv Srbije zbog ubistva Mušana Husovića

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 26. aprila 2007. godine u ime Emine Muratović, Zahide Rovčanin, Rašide Kaltak, Mevle Berbo, Ramize Arbak, Džemile Čalaković i Huseina Husovića podneo tužbu za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za ubistvo njihovog oca Mušana Husovića, koje su izvršili pripadnici VJ u selu Kukurovići 18. februara 1993. godine.

Share

Tužba protiv Srbije zbog torture u Sandžaku 1993. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je danas podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Šefketa Hukića, Bošnjaka iz sela Ugao, opština Sjenica, zbog etnički motivisane torture koju su nad njim izvršili NN pripadnici MUP-a Sjenica u decembru 1993. godine.


Share

Zahtev za obeštećenje Dragana Durmića

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 22. marta 2007. godine Republičkom javnom pravobranilaštvu zahtev za obeštećenje u ime Roma Dragana Durmića, zbog odgovornosti Republike Srbije za neispunjavanje obaveza iz odluke Komiteta za sprečavanje rasne diskriminacije Ujedinjeniha nacija (CERD), koja je doneta 6. marta 2006. godine.


Share

Stanovnici Kukurovića zahtevaju obeštećenje od Republike Srbije

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u ime 20 stanovnika sela Kukurovići, opština Priboj, 20. marta 2007. godine Republičkom javnom pravobranilaštvu podneo Zahtev za poravnanje sa Republikom Srbijom, zbog njene odgovornosti za uništavanje njihovih domova koji su izvršili NN pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije (VJ) 18. februara i 11. aprila 1993. godine.


Share

Tužba za naknadu štete protiv Crne Gore

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 2. marta 2007. godine Osnovnom sudu u Podgorici podneo tužbu za naknadu materijalne štete protiv Republike Crne Gore, u ime Osmana Ramovića iz sela Vitine (Bukovica), a zbog odgovornosti države za uništavanje njegove celokupne imovine. Ovo delo su počinili, za sada NN izvršioci 27. aprila 1992. godine. Odgovornost države Crne Gore proističe iz domaćeg zakonodavstva i međunarodnih instrumenata zaštite osnovnih ljudskih prava.


Share

Tužba za obeštećenje zbog neosnovanog pritvora protiv Ministarstva pravde Kosova

Fond za humanitano pravo (FHP) podneo je tužbu u ime Aleksandra Mladenovića iz Lipljana/Lipjan za naknadu štete protiv Ministarstva pravde Kosova, jer je u neosnovanom pritvoru proveo 12 meseci i šest dana, a pod sumnjom da je izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Lipljan/Lipjan u martu i aprilu 1999. godine.


Share

Porodice ubijenih civila u Podujevu traže obeštećenje od Srbije

Članovi porodica 14 albanskih civila koje su u Podujevu/Podujeve 28. marta 1999. godine streljali pripadnici jedinice rezervnog sastava MUP-a Srbije „Škorpioni“, tužili su Srbiju za naknadu nematerijalne štete zbog njene odgovornosti za ubistvo njihovih najbližih. Tužbu protiv države Srbije u ime 24 člana porodica ubijenih civila, podneo je Fond za humanitarno pravo (FHP) 24. januara 2007. godine.


Share

Porodice ubijenih civila u Podujevu traže obeštećenje od Srbije

Članovi porodica 14 albanskih civila koje su u Podujevu/Podujeve 28. marta 1999. godine streljali pripadnici jedinice rezervnog sastava MUP-a Srbije „Škorpioni“, tužili su Srbiju za naknadu nematerijalne štete zbog njene odgovornosti za ubistvo njihovih najbližih. Tužbu protiv države Srbije u ime 24 člana porodica ubijenih civila, podneo je Fond za humanitarno pravo (FHP) 24. januara 2007. godine.

Share

Mihailo Marković osuđen zbog prevare Albanca koji je tragao za nestalim sinom

Osnovni sud u Rožajama doneo je 26. decembra 2006. godine prvostepenu presudu kojom je Mihailo Marković iz Berana osuđen zbog prevare na kaznu zatvora u trajanju osamnaest meseci, jer je u periodu od decembra 2000. godine do decembra 2004. godine od Sadrija Tahiraja (Sadri Tahiraj), Albanca iz Đakovice (Gjakove), na prevaru uzeo 84.000 DEM u zamenu za navodne informacije o sinu, Rustemu Tahiraju (Rustem Tahiraj). Naime, Rustema Tahiraja je za vreme oružanih sukoba na Kosovu odvela srpska vojska i policija. Sud je obavezao Markovića da oštećenom Sadriju Tahiraju, koga je u postupku zastupao FHP, isplati 42.000 evra na ime naknade štete.


Share