Postupak za ostvarivanje prava na reparacije: slučaj Mustafa Kolgeci – Svedočenje Mustafe Kolgecija

Dana 9. jula 2008. godine, održano je ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u januaru 2008. godine pokrenuo u ime Mustafe Kolgecija, koji je bio nezakonito pritvoren u zatvorima u Srbiji, na kojem je saslušan Mustafa Kolgeci.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – svedočenje Selima Nuhanovića

Dana 18. juna 2008. godine, održano je ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u novembru 2007. godine pokrenuo u ime Ahmeta Kamenice i Selima Nuhanovića, logoraša iz logora u Šljivovici i Mitrovom Polju na kojem je saslušan Selim Nuhanović.


Share

Država Srbija isplatila naknadu štete zbog nezakonitog rada institucija

Država Srbija je 6. juna 2008. godine isplatila Romu Danilu Dimitrijeviću 250.000 dinara na ime naknade štete zbog kršenja njegovih prava utvrđenih Konvencijom protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [Konvencija protiv torture], a što je utvrđeno u odluci UN Komiteta protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [UN Komitet protiv torture] od 16. novembra 2005. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da se Javno pravobranilaštvo Republike Srbije u poravnjanju rukovodilo lošom materijalnom situacijom Danila Dimitrijevića, te mu je ponudilo nakandu u iznosu od 250.000 dinara, što nije odgovarajuća satisfakcija za učinjenu nepravdu.


Share

Tortura nad Šefćetom Mehmedovićem – svedočenje Šefkije Mujovića

Izveštaj sa suđenja – 17. jun 2008.

Dana 17. juna 2008. godine, pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, održano je ročište po tužbi za naknadu štete protiv Republike Srbije koju je Fond za humanitarno pravo podneo 24. decembra 2006. godine u ime Šefćeta Mehmedovića, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije u januaru 1994. godine. Na ročištu je u svojstvu svedoka saslušan Šefkija Mujković, iz sela Murovce, [opština Novi Pazar].


Share

Postupak za naknadu štete protiv Crne Gore zbog torture u Bukovici – svedočenje Šabana Rizvanovića

Na ročištu održanom 6. juna 2008. godine pred Osnovnim sudom u Podgorici, saslušan je Šaban Rizvanović, Bošnjak iz Bukovice u čije ime je Fond za humanitarno pravo 30. oktobra 2006. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Crne Gore, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ) u februaru 1993. godine.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – svedočenje Sakiba Rizvića i Nusreta Kulovca

Dana 9. juna 2008. godine, održano je ročište pred Prvim Opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u avgustu 2007. godine pokrenuo u ime Sakiba Rizvića i Nusreta Kulovca, logoraša iz Šljivovice i Mitrovog Polja. Na ročištu su saslušani Nusret Kulovac i Sakib Rizvić.


Share

Tortura nad Fehratom Suljićem – svedočenje Fehrata Suljića

Na ročištu pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 26. maja 2008. saslušan je Fehrat Suljić, Bošnjak iz Dolova [opština Tutin] u čije ime je Fond za humanitarno pravo (FHP) 28. juna 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili policajci OUP-a Tutin u februaru 1996. godine.


Share

Obeštećenje zbog seksualnog zlostavljanja romskog dečaka

Okružni sud u Požarevcu je potvrdio presudu Opštinskog suda u Velikom Gradištu kojom je maloletnom Romu I.R. iz Miljevića [opština Golubac] dosuđeno 550.000 dinara zbog seksualnog zlostavljanja koje je nad njim izvršio maloletni I.Ž.

Share

Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje Danice Vučinić

Dana 24. aprila 2008. godine, u postupku za naknadu štete pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, koji je u FHP pokrenuo protiv države Srbije, u ime dvanaest bivših logoraša (žena i maloletnika) iz logora u Begejcima i Sremskoj Mitrovici, svedočila je novinarka Danica Vučenić. Ona je u oktobru 1991. godine kao novinar Drugog programa Radio Beograda, sa novinarskom ekipom otišla u Begejce, nakon saznanja da je bivša JNA tu dovela hrvatske zarobljenike nakon pada Vukovara. Dozvolu za posetu logoru dobila je od Generalštaba tadašnje JNA i sa članovima novinarske ekipe u tom logoru je provela oko dva sata. Tokom boravka u logoru, uz ekipu su sve vreme bili oficiri JNA. Sam logor je bio opasan bodljikavom žicom, sa više stražara i službenih pasa oko te ograde. Oficiri i stražari su boravili u jednoj manjoj zgradi dok su logoraši boravili u jednoj dugačkoj zgradi, koja je ličila na štalu. Pored te zgrade se nalazio „poljski“ WC a pored WC-a su se nalazila nekakva gumena creva za koje je ona pretpostavila da su služili za kupanje logoraša. Na sredini logora nalazio se veliki kazan u kome se kuvala hrana. Većina logoraša je nosila odrpana siva odela, nisu smeli slobodno da razgovaraju, bilo je primetno da su uplašeni. Kada je upitala jednog logoraša odakle mu modrica, rekao joj je da se „udario na dasku“. Svi logoraši su joj delovali iznureno i pričali su bojažljivo.


Share

Tužba za naknadu štete zbog torture: slučaj Elmaza Hukića

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je 8. aprila 2008. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv države Srbije, u ime Elmaza Hukića, iz sela Ugao, [opština Sjenica] zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Srbije 1993. godine. Postupak je pokrenut u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti FHP-a.


Share