Tortura nad Šefćetom Mehmedovićem – svedočenje Šefkije Mujovića

Izveštaj sa suđenja – 17. jun 2008.

Dana 17. juna 2008. godine, pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, održano je ročište po tužbi za naknadu štete protiv Republike Srbije koju je Fond za humanitarno pravo podneo 24. decembra 2006. godine u ime Šefćeta Mehmedovića, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije u januaru 1994. godine. Na ročištu je u svojstvu svedoka saslušan Šefkija Mujković, iz sela Murovce, [opština Novi Pazar].

Šefkija Mujković je rekao da je u januaru 1994. godine, zajedno sa Šefćetom Mehmedovićem dobio poziv da se javi u policijsku stanicu u Novom Pazaru. U pozivu nije pisalo zbog čega treba da se javi niti je mogao da pretpostavi o čemu se radi. Odazvao se pozivu i došao u naznačeno vreme u SUP Novi Pazar. Čekajući u hodniku, video je da je Mehmedović prvi stigao u stanicu i koji mu je tada vidno uplašen, mahnuo rukom u smislu „beži odavde“. Video ga je kada je Mehmedović ušao u jednu kancelariju ali nije mogao da vidi šta se tamo dešavalo. Potvrdio je da je Mehmedović proveo celu noć u policijskoj stanici, kao i to da ga je video sutradan oko podneva, kako izlazi iz policijske stanice i tada je otišao kod njega kući. Mehmedoviću su noge bile otečene od udaraca, imao je modrice po telu i jake bolove, bilo je jasno da je teško pretučen u policijskoj stanici. Nakon tog događaja, rekao je da je Mehmedović teško proživeo torturu jer je nedugo posle batinanja dobio slom živaca od koga se lečio u Beogradu a kasnije je preživeo i dva infarkta, takođe kao posledicu torture. Na kraju, izjavio je da je i on sam kao i  veliki broj drugih ljudi više puta privođen i pozivan na informativne razgovore, kao i to da su policajci koji su ih tukli i dalje zaposleni u SUP-u Novi Pazar i da obavljaju iste poslove kao i pre januara 1994. godine.

Sledeće ročište je zakazano za 7. oktobar 2008. godine.

Share