Tortura nad Fehratom Suljićem – Izveštaj sa suđenja – 28.oktobar 2008.

U postupku za naknadu štete Srbije koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo protiv Republike Srbije u februaru 1996. godine u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka iz Dolova [opština Tutin], 28. oktobra 2008. godine je održano ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, na kome je izvršeno suočenje Fehrata Suljića i policajca SUP-a Tutin Zvonka Milunovića.


Share

Suđenje za ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Džafera Kaltaka

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 10. oktobra 2008. godine, održano je ročište, u postupku za naknadu koji je FHP u aprilu 2007. godine pokrenuo protiv Republike Srbije u ime šestoro dece Mušana Husovića kojeg su u februaru 1993. godine ubili pripadnici Vojske Jugoslavije tokom napada na Kukuroviće. Na ovom ročištu, saslušan je svedok Džafer Kaltak iz Kukurovića.


Share

Tortura nad Muratom Pepićem – Izveštaj sa suđenja – 6.novembar 2008.

Na ročištu održanim 6. novembra 2008. godine pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, saslušan je Murat Pepić, Bošnjak iz Drage [opština Tutin] u čije ime je Fond za humanitarno pravo (FHP) 26. maja 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili policajci OUP-a Tutin u januaru 2002. godine.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – svedočenje Ahmeta Kamenice

Dana 28. oktobra 2008. godine, održano je ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u novembru 2007. godine pokrenuo u ime Ahmeta Kamenice i Selima Nuhanovića, logoraša iz logora u Šljivovici i Mitrovom Polju na kojem je saslušan Ahmet Kamenica.


Share

Postupak za ostvarivanja prava na reparacije – slučaj otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina – svedočenje Hase Alihodžića i Džemile Kadić (rođ. Bajramović)

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u junu 2007. godine pokrenuo u ime 25 članova porodica žrtava otmice 16 Bošnjaka iz Sjeverina protiv Republike Srbije, 10. oktobra 2008. godine, održano je ročište na kome su saslušani Haso Alihodžić [brat ubijenog Muje Alihodžića] i Džemila Kadić [sestra ubijenog Mustafe Bajramovića].


Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije – slučaj Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje žrtava Ane Jurković, Bojana Tešanovića i Zvonka Ragača

Izveštaj sa suđenja – 1. oktobar 2008.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 1. oktobra 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP 20. novembra 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime dvanaest bivših logoraša logora Begejci i Sremska Mitrovica [Vojvodini], zbog odgovornosti države za nezakonit pritvor i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici JNA i MUP-a Republike Srbije. Na ročištu su saslušani bivši logoraši Ana Jurković, Bojan Tešanović i Zvonko Ragač


Share

Ubistvo Hilme Drkende u Vukšićima [Bukovica] – svedočenje Zlatije Stovrag, Azisa i Enesa Drkende

Pred Osnovnim sudom u Cetinju, 25. septembra 2008. godine, u postupku koji je FHP pokrenuo u ime Azisa i Enesa Drkende protiv Republike Crne Gore zbog odgovornosti države za ubistvo njihovog oca u martu 1993. godine u selu Vukšići [Bukovica] saslušana je svedokinja Zlatija Stovrag i Azis i Enes Drkenda.


Share

Tortura nad Seadom Rovčaninom – svedočenje Seada i Ermine Rovčanin

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 17. juna 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP u ime Seada Rovčanina podneo 30. jula 2007. godine protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije [SUP Prijepolje] u septembru 1993. godine. Na ročištu su u svojstvu svedoka i oštećenog saslušani Ermina Rovčanin i Sead Rovčanin.


Share

Novčana odšeta za ubistvo Albanca Behrama Gigollaja u Srbiji za vreme NATO bombardovanja

Prvi opštinski sud u Beogradu je 12. 06. 2008. godine doneo presudu kojom se država Srbija obavezuje da Ryvi, Ganiju, Hakiju, Lumnije i Asmanu Gigollaj, supruzi i deci pokojnog Behrama Gigollaja, koga su nepoznati napadači na smrt pretukli 24. 03. 1999. godine u Mataruškoj Banji, isplati odštetu u iznosu od tri miliona dinara, zbog odgovornosti za nesprečavanje napada.

Share

Logori za Bošnjake iz Žepe: Tužba protiv Republike Srbije

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 30. juna 2008. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv države Srbije u ime Eseda Avdagića, Omera Čavčića, Sabrije Ćeska, Zajka Imamovića, Amira Mednolučanina, Muniba Omanovića, Šemsa Ramića, Sulje Salića i Galiba Vatreša [Bošnjaci iz Žepe, BiH], zbog odgovornosti države za njihovo zatvaranje u logore Šljivovica i Mitrovo polje u leto 1995. godine i zlostavljanje koje su nad njima vršili pripadnici MUP-a Srbije, koji su obezbeđivali Tužba je podneta, u okviru FHP programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija.


Share