Tortura nad Fehratom Suljićem – Izveštaj sa suđenja – 28.oktobar 2008.

U postupku za naknadu štete Srbije koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo protiv Republike Srbije u februaru 1996. godine u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka iz Dolova [opština Tutin], 28. oktobra 2008. godine je održano ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, na kome je izvršeno suočenje Fehrata Suljića i policajca SUP-a Tutin Zvonka Milunovića.

Fehrat Suljić je rekao da pred njim stoji policajac Zvonko Milunović. Rekao je da ga je i ranije viđao, da ga poznaje iz viđenja ali ne lično. Dana kada je priveden, sa prisutnim policajcem Milunovićem došao je i policajac Sulejman Hadžić. Suljić je naglasio da ga je Milunović priveo ali nije ulazio u kancelariju u kojoj su ga kasnije drugi policajci tukli.

Zvonko Milunović je negirao da je ikada vodio bilo kakav privatni ili informativni razgovor sa Suljićem. Rekao je da 1996. godine nije bio na dužnosti u reonu gde živi Suljić, već je to bio policajac Sulejman Hadžić, dok je on bio komandir reona Gornja Pešta.

Fehrat Suljić je ostao pri tvrdnji da je Milunović „99%“ bio taj policajac koji ga je priveo u stanicu SUP-a u Tutinu, dok je Zvonko Milunović negirao ove navode.

Komentar posmatrača FHP:
U toku suočenja, Fehratu Suljiću je naglo pozlilo. Tek na intervenciju advokatice FHP-a, sudija je dozvolila Suljiću da izađe iz sudnice i da ode do WC da se umije i smiri. Po povratku u sudnicu sudija je zaključila suočenje, ali je Zvonko Milunović nastavio da govori (što nije ušlo u zapisnik) o tome šta se, po njemu, dogodilo tog dana kada je Suljić priveden u SUP. Tvrdio je da su Suljića priveli policajci Saša Petrović i Sulejman Hadžić. Tek na intervenciju advokatice FHP-a, sudija je prekinula Milunovića i udaljila ga iz sudnice.

Kada se Zvonko Milunović izašao iz sudnice, Fehrat Suljić je prokomentarisao da je „ne 99%, već 100% siguran da je Zvonko Milunović taj policajac koji ga je proveo u policijsku stanicu“, na šta su i sudija i članovi veća prasnuli u smeh. Na to je reagovala advokatica Drobnjak, ukazajući da oni moraju imati obzira prema čoveku koji je preživeo torturu i da je krajnje nepristojno da se smeju jednoj od stranaka u postupku.

Sledeće ročište je zakazano za 22. januar 2009. godine u 12 časova.

Share