Suđenje za ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Džafera Kaltaka

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 10. oktobra 2008. godine, održano je ročište, u postupku za naknadu koji je FHP u aprilu 2007. godine pokrenuo protiv Republike Srbije u ime šestoro dece Mušana Husovića kojeg su u februaru 1993. godine ubili pripadnici Vojske Jugoslavije tokom napada na Kukuroviće. Na ovom ročištu, saslušan je svedok Džafer Kaltak iz Kukurovića.

Džafer Kaltak je u svojoj izjavi naveo da je tokom 1993. godine živeo u selu Kukurovići [opština Priboj]. U njegovom selu je bilo oko 40 kuća i većinsko stanovništvo je bilo bošnjačko. Bio je 8. maj 1992. godine kada je, po povratku iz Priboja gde je boravio „poslom“, video puno ljudi na jednom mestu u selu. Ljudi su tada pričali da će u selo doći „Arkanovci, Šešeljevci, Beli orlovi i slične vojske“. Nastala je velika panika i ljudi su počeli bežati od vojske jer su mislili da će ih vojska klati. Posle tog događaja, vojska se razmestila po selu i boravila po kućama pojedinih meštana. Bili su u kućama braće Gole a glavni štab im je bio u prostorijama mesne zajednice u zaseoku Krajčinovići. To su bile snage Užičkog korpusa a komandanti su bili Golubović i Vilić. Drugi vojni logor je bio kod osnovne škole u Kukurovićima, koju su pohađala njegova deca. Ove tvrdnje se mogu proveriti preko Milijana i Mirka Lončara. Mirko je bio policajac i on je „naredio pravoslavnima da ne kontaktiraju sa Bošnjacima“.

Dok je vojska boravila u selu, vojnici su maltretirali lokalno stanovništvo na razne načine. Stalno su legitimisali ljude, tražili mlade žene, ulazili u kuće i tražili rakiju i hranu. Napad na selo je započeo 19. februara 1993. godine. Nastala je opšta panika i bežanje, pa je i on sa porodicom pobegao iz Kukurovića prema jednom potoku ka Zabrnjici. Posle tri dana se vratio u selo da vidi šta mu je sa kućom. Sve je bilo spaljeno i izgorelo, sva imovina koju je imao, bila je uništena. U drugoj kući u selu, kući Uzeira Bulutovića, koja je takođe bila uništena, našao je dve kosti, kasnije se ispostavilo da su te kosti posmrtni ostaci Uzeira Bulutovića. U tom napadu je poginuo i Mušan Husović sa svojom suprugom Fatimom. Nju je pronašao nagu na zgarištu kuće i izrešetanu od metaka. U Kukuroviće se više nije vraćao. Naveo je da je dolazio istražni sudija iz Priboja da izvrši uviđaj na mestu gde je izvršen napad. Od straha se nije vraćao u rodno selo i danas živi kao podstanar u Priboju.

Sledeće ročište je zakazano za 9. decembar u 13:30.

Share