Postupak za ostvarivanja prava na reparacije – slučaj otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina – svedočenje Hase Alihodžića i Džemile Kadić (rođ. Bajramović)

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u junu 2007. godine pokrenuo u ime 25 članova porodica žrtava otmice 16 Bošnjaka iz Sjeverina protiv Republike Srbije, 10. oktobra 2008. godine, održano je ročište na kome su saslušani Haso Alihodžić [brat ubijenog Muje Alihodžića] i Džemila Kadić [sestra ubijenog Mustafe Bajramovića].

Haso Alihodžić je rekao da su on i njegov rođeni brat Mujo Alihodžić, koji je otet 22. oktobra  1992. godine u Mioču [BiH] živeli u zajedničkom domaćinstvu. Mujo je imao ženu i dve kćerke a Haso je živeo sa suprugom, sinom i kćerkom. U zajedničkoj kući su živeli od 1980. godine. Sa bratom je bio u dobrim odnosima.

Džemila Kadić je rekla da joj je Mustafa Bajramović bio rođeni brat. Živeli su u istoj kući od rođenja. U toj kući je osim Džemile i njena dva sina, živeo Mustafa sa svojom porodicom – suprugom i dve kćerke i njihova majka. Sa bratom je bila u dobrim odnosima. Mustafa je nestao 22. oktobra 1992 godine u Sjeverinu.

Sledeće ročište je zakazano za 23. decembar 2008. godine.

Share