Nataša Kandić na skupu Žrtve rata u miru – Kozarac

Izvršna direktorka FHP-a Nataša Kandić učestvovala je na skupu Žrtve rata u miru, koji je organizovalo Udrženje Žena BiH, inicijativa Srcem do mira 28.03.2008. u Kozarcu.

Share

Treći regionalni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

Fond za humanitarno pravo (FHP), Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) i Documenta, organizuju Treći regionalni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji (Forum), 11. i 12. februara 2008. godine, u Beogradu.

Share

Primena Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) je u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2007. godine sproveo istraživanje o primeni Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim produzećima na Kosovu.


Share

Učesnice međunarodnog skupa žena ‘Oblikujmo svoju budućnost u Evropi: Mreža žena Srbije i Kosova’ podržale su regionalne inicijative za kazivanje istine

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić učestvovala je na dvodnevnom međunarodnom skupu ”Oblikujmo svoju budućnost u Evropi: Mreža žena Srbije i Kosova”, koji je održan u Beču 5. i 6. novembra 2007. godine.

Share

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu-nalazi i preporuke

Okrugli sto u organizaciji FHP – Kosovo

Na okruglom stolu, 22. 10.2007. u Prištini/Prishtinë, o primeni zakona govorili su predstavnici Vlade Kosova, Komisije za jezike, službenici skupština opština, predstavnici kancelarija za zajednice, Ombudsmana i pripadnici manjinskih zajednica. Učesnici su prihvatili izveštaj koji je FHP – Kosovo pripremio na osnovu istraživanja primene Zakona o upotrebi službenih jezika.


Share

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

U periodu od jula do oktobra 2007. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje da li i u kojoj meri lokalne kosovske institucije, Skupština Kosova, Okružni i Opštinski sud u Prištini/Prishtinë, Kosovska agencija za imovinu i Dom zdravlja IV primenjuju Zakon o upotrebi jezika.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Izveštaj se odnosi na period od januara do decembra 2006. godine, kada su se u Beču (Vienna) vodili pregovori između vlade Srbije i kosovskog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova.


Share