Udruga Vukovar 1991 i FHP o logorima u Srbiji

Logori-FHP-1

Udruga Vukovar 1991. i FHP održali su 22. maja 2008. godine u Beogradu konferenciju za štampu povodom krivične prijave udruge Vukovar 1991. zbog nezakonitog zatvaranja Hrvata u logorima u Srbiji od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine. Konferenciju su pratili novinari lokalnih medija i više novinara iz hrvatskih televizija i novina.


Share

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu

U periodu od januara do kraja aprila 2008. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje koje se tematski odnosi na dva perioda: prvi, od januara do proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. i drugi period, od proglašenja nezavisnosti do kraja aprila 2008. godine.


Share

Regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima o načinima utvrđivanja i kazivanja činjenica ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

Fond za humanitarno pravo (FHP), Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) i Documenta, u saradnji sa Udruženjem građana Bukovica i Udruženjem porodica kidnapovanih, nestalih i ubijenih od 1998. do 1999. na prostoru Kosova i Metohije Crveni božur organizuju Regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima o načinima utvrđivanja i kazivanja činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Konsultacije će biti održane 9. maja 2008. u Podgorici.

Share

Nataša Kandić na skupu Žrtve rata u miru – Kozarac

Izvršna direktorka FHP-a Nataša Kandić učestvovala je na skupu Žrtve rata u miru, koji je organizovalo Udrženje Žena BiH, inicijativa Srcem do mira 28.03.2008. u Kozarcu.

Share

Treći regionalni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

Fond za humanitarno pravo (FHP), Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) i Documenta, organizuju Treći regionalni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji (Forum), 11. i 12. februara 2008. godine, u Beogradu.

Share

Primena Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) je u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2007. godine sproveo istraživanje o primeni Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim produzećima na Kosovu.


Share

Učesnice međunarodnog skupa žena ‘Oblikujmo svoju budućnost u Evropi: Mreža žena Srbije i Kosova’ podržale su regionalne inicijative za kazivanje istine

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić učestvovala je na dvodnevnom međunarodnom skupu ”Oblikujmo svoju budućnost u Evropi: Mreža žena Srbije i Kosova”, koji je održan u Beču 5. i 6. novembra 2007. godine.

Share

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu-nalazi i preporuke

Okrugli sto u organizaciji FHP – Kosovo

Na okruglom stolu, 22. 10.2007. u Prištini/Prishtinë, o primeni zakona govorili su predstavnici Vlade Kosova, Komisije za jezike, službenici skupština opština, predstavnici kancelarija za zajednice, Ombudsmana i pripadnici manjinskih zajednica. Učesnici su prihvatili izveštaj koji je FHP – Kosovo pripremio na osnovu istraživanja primene Zakona o upotrebi službenih jezika.


Share