Brošura – Borite se za svoje pravo da ne budete diskriminisani!

Kao građanin/građanka Republike Kosovo, vi imate mnoga prava i obaveze. Prava i obaveze su proklamovane i zajemčene Ustavom Republike Kosovo, koji je stupio na snagu 15. juna 2008. godine, kao i brojnim zakonima i drugim propisima.

Član 24 Ustava utvrđuje: „Pred zakonom su svi jednaki. Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije“. Cilj ove brošure je da objasni na koje konkretno aspekte vašeg života utiče ovo pravo, utemeljeno u Ustavu i Zakonu protiv diskriminacije.

Preuzmite brošura

Share