Okružni sud u Novom Pazaru održao suđenje dvadesetčetvorici Muslimana posle pet godina odugovlačenja

Pred Okružnim sudom u Novom Pazaru počelo je ponovno suđenje dvedesetčetvorici Muslimana iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina za krivično delo ugrožavanja teritorijalne celine zemlje, pet godina nakon što je Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu. Takva sudska praksa je u suprotnosti sa odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim slobodama koje garantuju suđenje bez nepotrebnog odugovlačenja.

Share

Romi, vernici iz Zrenjanina protestuju protiv odluke beogradskog muftije

Vernici muslimanske veroispovesti iz Zrenjanina, 500 Roma, zatražili su od Saveznog ministra za etničke manjine Rasima Ljajića i Fonda za humanitarno pravo da im pomognu da vrate svog imama Kasima Zlatića kojeg je razrešio beogradski muftija Hamdija Jusufspahić. Oni traže da muftija poštuje njihovu volju da uživaju svoja verska prava uz pomoć imama kojeg poznaju 15 godina i poštuju ga zbog njegove brige o siromašnim vernicima.


Share

U zatvorima u Srbiji 169 kosovskih Albanaca

Novinska agencija Tanjug prenela je 8. decembra tekst AFP-a u kome je navedena netacna informacija da je prema podacima Fonda za humanitarno pravo “Albin Kurti jedan od 1.300 Albanaca sa Kosova koji su jos u zatvorima u Srbiji”.

Share

Nasilje nad romskom decom

Novi slučajevi nekažnjenog nasilja prema romskoj deci poreklom sa Kosova ukazuju da država nije u stanju da ovoj manjinskoj grupi osigura uživanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i pravo na fizički integritet.

Share

Okružni sud u Nišu osudio četvoricu kosovskih Albanaca da bi pokrio vreme koje su proveli u pritvoru

Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da sudovi u Srbiji nastavljaju sa praksom izricanja zatvorskih kazni da bi pokrili vreme koje su okrivljeni proveli u pritvoru. Na taj način sudovi onemogućavaju građane da tuže državu za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora.

Share

Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu za udruživanje radi neprijateljske delatnosti četvorici kosovskih Albanaca

Vrhovni sud Srbije usvojio je žalbu Fonda za humanitarno pravo (FHP) i ukinuo presudu Okružnog suda u Nišu kojom su četvorica kosovskih Albanaca osuđeni od godinu i po do dve i po godine zatvora za krivično delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti.

Share

Bilten 14: Podaci o Tribunalu

Podaci o Tribunalu Osnivanje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine.

Share

Oslobađajuća presuda za braću Bljakaj

Sudsko veće Okružnog suda u Beogradu, kojim je poredsedavao sudija Zoran Savić, donelo je i na ponovljenom suđenju oslobađajuću presudu za Bekima i Safeta Bljakaja, optuženim da su pripremali krivično delo terorizma.

Share

Naši prioriteti

U Srbiji se lakše diše. Videla sam policajca na ulici koji je trčao kao da mu se radi o glavi. Mladić od kojeg je bežao pravdao se prolaznicima da mu ništa nije uradio, pitao ga je samo otkuda on, tako slobodno u javnosti. Svi su se smejali i komentarisali rečima “da im pokažemo da su pod našom kontrolom”.


Share

Memorandum o albanskim političkim zatvorencima u Srbiji

Fond za humanitarno pravo

Human Rights Watch

Ovaj memorandum se bavi pitanjem kosovskih Albanaca – političkih zatvorenika – u Srbiji. Novi predsednik Jugoslavije Vojislav Koštunica obavezao se da će poštovati ljudska prava i raditi na uspostavljanju vladavine prava u Jugoslaviji. Ispravljanje slučajeva u kojima je pravda izostala, poput slučajeva zatvorenih kosovskih Albanaca, pokazalo bi rešenost da se ovo obećanje ispuni.

Share