Romska porodica pred iseljenjem na ulicu posle 27 godina stanovanja

Fond za humanitarno pravo uputio je zahtev predsedniku Vlade Srbije Zoranu Đinđiću i saveznom ministru za nacionalne i etničke zajednice Rasimu Ljajiću da učine sve što je u njihovoj moći kako bi petočlana romska porodica Saiti koju Opština Čukarica namerava prinudno da iseli iz stana u Dvoržakovoj ulici br. 2, uspela da ostvari svoje zakonsko pravo na stanovanje. Saitijevi tu žive duže od 27 godina čime su stekli status lica sa pravom trajnog zakupa stana.

Pokojni Bajram Saiti bespravno se uselio u stan 1975. godine i kao socijalni slučaj izdržavao je devetočlanu porodicu. Sada u stanu živi petoro članova porodice, a jedino je zaposlen Samit Saiti (23) koji posle smrti oca, majke i rođenog brata od svoje plate izdržava familiju. Sve vreme življenja u stanu u Dvoržakovoj ulici, porodica Saiti je redovno plaćala sve komunalno-stambene dažbine i svi članovi imaju prijavljeno prebivalište na adresi gde trenutno žive.

 Uprkos tome Odeljenje za imovinske i pravne poslove Opštine Čukarica donelo je 3. oktobra 2002. rešenje o iseljenju porodice Saiti. Fond za humanitarno pravo podneo je 28. oktobra Drugom opštinskom sudu u Beogradu tužbu protiv SRJ i Opštine Čukarica, jer bi se u slučaju iseljenja porodica Saiti našla na ulici bez bilo kakve mogućnosti da sebi obezbedi adekvatan smeštaj. Država nema prava da od građana pravi beskućnike i dužna je da im obezbedi adekvatan smeštaj na osnovu Ustava Srbije, SRJ i međunarodnih konvencija koje je Jugoslavija potpisala i ratifikovala.

Share