Krivična prijava protiv odgovornih za ograđivanje žicom i isterivanje Roma iz naselja Stari aerodrom

Fond za humanitarno pravo podneo je Četvrtom opštinskom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv N.N. lica koja su opasala žicom i isterala iz domova žitelje romskog naselja Stari aerodrom u Tošinom bunaru, čime su počinila krivična dela samovlašća, prinude i protivpravnog lišenja slobode.

U naselju Stari aerodrom do septembra 2002. godine živelo je 124 romske porodice sa 717 članova, kao i četiri srpske porodice. Više od 10 godina tu žive 64 lokalne romske porodice, dok je pre tri godine u to naselje došlo 60 porodica izbeglih s Kosova. Pošto se naselje nalazi na placevima IMT-a i privatnog preduzeća “Gaj”, Romima je naloženo da se isele da bi se na mestu njihovih kuća izgradili proizvodni pogoni.

Krajem avgusta ove godine, lica koja je angažovao IMT ogradila su žicom deo naselja u kome je živelo 37 porodica. Nakon što su postavili obezbeđenje sa psima i potpuno ogradili parcelu, zabranili su Romima da priđu svojim domovima, dozvolivši im jedino da iznesu svoje stvari. Pod takvim ponižavajućim pritiscima, Romi iz ograđenog dela naselja preselili su se na drugu parcelu na Starom aerodromu, gde žive i danas.

Zbog postupaka investitora i nadležnih opštinskih i gradskih vlasti koje nisu učinile ništa da bi im obezbedile alternativni smeštaj, Romi iz naselja Stari aerodrom organizovali su demonstracije 2. septembra i 15 oktobra.

Uprkos obećanjima republičkih i saveznih funkcionera da će se založiti da se iseljenje iz naselja Stari aerodrom obustavi dok im se ne obezbedi privremeni ili trajni smeštaj, bageri su 21. oktobra počeli da ruše domove Roma. Tada je srušeno četiri kuće, a rušenje je obustavljeno tek kada su Romi svojim telima stali ispred bagera.

Lica koje je angažovao IMT i dalje prete Romima rušenjem kuća i nasiljem ukoliko se ne isele. Zbog takvih pritisaka, bez učešća suda i organa uprave, veliki broj romskih porodica se odselio. Trenutno u naselju Stari aerodrom, pored 64 starosedelačke porodice, živi samo desetak porodica raseljenih s Kosova.

Dodatne informacije: Veroljub Đukić, tel/fax: 011/444-3944, 011/444-1487, e-mail: liberty@hlc.org.yu

Share