Arhiv FHP-a uvršten u Direktorijum arhiva ljudskih prava

ICAU ponedeljak, 14. novembra 2011. godine Fond za humanitarno pravo je obavešten da je Arhiv FHP-a uvršten  u Direktorijum arhiva ljudskih prava (DALjP; engl. Human Rights Archives Directory), a koje se nalaze pod pokroviteljstovom Međunarodnog arhivskog saveta (MAS; engl. International Council of Archives).


Share

Prvi Regionalni Forum, Sarajevo

Istraživačko dokumentacioni centar (BiH), Fond za humanitarno pravo (Srbija) i Documenta (Hrvatska), potpisnici Protokola o saradnji na dokumentovanju ratnih zločina i protiv nekažnjivosti (2004), održali su 5. i 6. maja 2006. godine u Sarajevu konferenciju o inicijativama i perspektivama za utvrđivanje istine o prošlosti koja je predmet međunarodnih i nacionalnih suđenja za ratne zločine.
Konferencija je okupila predstavnike organizacija za ljudska prava i udruženja žrtva iz država sa teritirije bivše Jugoslavije, predstavnike Haškog tribunala, Suda i Tužilaštva BiH, predstavnike Predsedništva BiH, međunarodne i regionalne eksperte u oblasti tranzicione pravde, predstavnike Ureda Visokog predstavnika u BiH, misije OEBS-a, kao i članove Radne grupe parlamentarnih političkih partija koja u saradnji sa američkim Institutom za mir priprema predlog zakona za osnivanje nacionalne komisije za utvrđivanje istine i poverenja u BiH.


Share

Prezentacije preliminarnih rezultata Popisa ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore

Tokom aprila 2011. održane su tri prezentacije preliminarnih rezultata Popisa ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore.

Prva prezentacija je održana 12. aprila u hotelu ”Podgorica”, na kojoj je prisustvovalo više od 100 osoba, članova porodica stradalih, predstavnici medija i nevladinih organizacija iz Crne Gore. Prezentaciju je otvorila Nataša Kandić, izvršna direktoraka FHP-a, a učešće su uzeli i Nikola Dedeić, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i Đorđije Radović ispred Udruženja boraca Crne Gore opštine Herceg Novi. Nakon predstavljanja dosadašnjih rezultata popisa, članovi porodica ubijenih, stradalih i nestalih imali su priliku da provere tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim u Bazi podataka FHP-a.

Dana 21.04.2011. godine održana je druga prezentacija rezultata istraživanja ljudskih gubitaka Srbije u Beogradu, u sali Skupštine grada Beograd na kojoj je pristustvovalo više od 150 osoba. Okupljene je pozdravila Nataša Kandić, izvršna direktorka FHP, zatim se obratio okupljenima Igor Jovičić, državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije, a ispred Udruženja roditelja i porodica uhapšenih, zarobljenih i nestalih lica SR Jugoslavije u vihoru rat obratio se Dragan Medić, počasni predsednik.

Na trećoj prezentaciji održanoj 28.04.2011. u Holu Gradske kuće u Nišu prisustvovalo je oko 50 osoba. Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke FHP-a, pozdravila je okupljene, kojima se posle nje obratila Dušica Davidović, članica gradskog veća grada Niša, a ispred Udruženja boraca ratova ’90, opštine Lebane članove porodica, predstavnike medija i nevladinih organizacija pozdravio je predsednik Dragan Miljković.

Analizom 7.041dokumenata  i 317 knjiga sa tematikom o oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije evidentirano je 1.930 građana Srbije i Crne Gore(1.637 građana Srbije i 293 Crne Gore.

Share

Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan

srpske_politicke_elite_i_vens_ovenov_plan

Vens-Ovenov mirovni plan predstavljao je sveobuhvatan aranžman za obustavu rata u Bosni i Hercegovini, koji su u ime Mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji do kraja 1992. izradili i zaraćenim stranama prezentovali njeni kopredsednici lord Dejvid Oven i Sajrus Vens. U Ženevi su tokom tri pregovaraĉke runde čitavog januara 1993. razmatrana dokumenta ovog plana koji je predviđao održanje međuanrodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, ali i njene decentralizacije na predviđenih deset provincija. Predložena mapa je predvidela da ove etnički definisane ostanu teritorijalno nepovezane, a njihovo bi konstituisanje iziskivalo povraćaj značajne teritorije već posednute od srpskih snaga. Otud su i rasprave o svrsishodnosti ovog plana vođene unutar srpskih rukovodstava bile obeležene teškim razmimoilaženjima između struje voljne da prihvate kompromisno rešenje i onih koji su bili spremni da nastave sa ratom do povoljnije ponude.

Share

FHP-IF-031 FOND: Istraživanje Fonda za humanitarno pravo o ratnoj propagandi u štampanim medijima

PERIOD: 1990 – 1999

PRIMARNI IZVORI: Politika – dnevne novine, Večernje novosti – dnevne novine

OPSEG I MEDIJ:  45 registratora

SADRŽAJ: Istraživači Fonda za humanitarno pravo svakodnevno su pratili rubrike dnevnih novina Politika i Večernje novosti, analizirali ih i izdvajali tekstove u kojima je prisutna direktna ili prikrivena ratna propaganda i raspirivanje verske i nacionalne mržnje, pozivanje ili podsticanje na ratne zločine u štampanim medijima  u Srbiji.

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki,  prema izvoru.

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

Share

FHP-OR-030 FOND Vreme kada je narod govorio – Odjeci i reagovanja

PERIOD: 1988-1991

PRIMARNI IZVOR: Dnevni list Politika

OPSEG I MEDIJ: 1 CD

SADRŽAJ: Kako je narod govorio je priredjena građa rubrike Odjeci i reagovanja koja je izlazila u dnevnom listu Politika, od jula 1988 do marta 1991, u kojoj su čitaoci Politike istovremeno i autori priloga u kojima iznose svoje stavove i reagovanja na vesti Politike u svojoj unutrašnjoj, spoljnoj, kulturnoj pa i sportskoj rubrici.

Rubrika Odjeci i reagovanja od velikog je značaja za razumevanje načina na koji je javno mnjenje u Srbiji i delovima Jugoslavije naseljenim srpskim stanovništvom bilo sistematski pripremano za buduću dirigovanu dekonstrukciju zemlje i ratove u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i, najzad, na Kosovu. Deset godina pošto je naglo ugašena, baš kao što je iznenada i ustanovljena (juli 1988 – mart 1991), u sećanju savremenika ona ostaje simbol političke instrumentalizacije medija u svrhu orkestrirane manipulacije javnim mnjenjem, svedočanstvo o profesionalnom sunovratu uređivačke politike jednog uticajnog dnevnog lista, ali i neizbrisiv trag nečasne uloge intelektualaca u izgradnji i obrazlaganju etničkih stereotipa, raspirivanju nacionalne mržnje i reviziji istoriografije. Ovim se pripremao teren za mnogo ozbiljnije političke, pa i vojne poduhvate koji su usledili.

 

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

Share

FOND: FHP-CU-028 Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima voda 177. Vojno teritorijalnog odreda Peć Vojske Jugoslavije, za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u selu Ćuška na Kosovu

PERIOD: 2011-2012

PRIMARNI IZVOR: Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija.

OPSEG I MEDIJ:  2 arhivske kutije

SADRŽAJ:  Fond sadrži sudsku dokumentaciju i transkripte sa suđenja pripadnicima voda 177. Vojno teritorijalnog odreda Peć, Toplici Miladinoviću, Srećku Popoviću, Slaviši Kastratoviću, Bobanu Bogićeviću, Zvonimiru Cvetkoviću, Radoslavu Brnoviću, Vidoju Korićaninu, Veljku Korićaninu, Abdulahu Sokiću, da su u selima Ćuška, Zahać i Plavljan izvršili ratni zločin ubistva, proterivanja i pljačke  civilnog stanovništva albanske nacionalnosti.

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

Share

FOND: FHP-BY-029 Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima MUP-a Srbije, za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika Petrovom Selu u Srbiji

PERIOD: 2009-2010

PRIMARNI IZVOR: Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija.

OPSEG I MEDIJ:  2 arhivske kutije

SADRŽAJ:  Sreten Popović i Miloš Stojanović, pripadnici MUP-a Srbije, optuženi su da su  u julu 1999. Godine u Petrovom Selu u Srbiji  pripadnike dobrovoljačke jedinice Atrlantska brigada u službi OVK na Kosovu Ali, Agron i Mehmet Bytiqi lišili prava na pravilno i prava na pravično suđenje, a potom ih lišili života streljanjem.

Fond sadrži sudsku dokumentaciju (zapisnike o ispitivanju okrivljenih i svedoka, službene beleške, izveštaje sudskih veštaka) kao i transkripte sa suđenja.

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

 

Share

FHP-LV-0027 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojnih formacija i pripadnicima JNA za zločine nad civilima u Lovasu

PERIOD: 2008-2012

PRIMARNI IZVORI: Okružni sud u Beogradu-Veće za ratne zločine

OPSEG I MEDIJ:  13 arhivskih kutija

SADRŽAJ: Dokumentacija sadrži transkirpte sa suđenja Ljubanu Devetku, Milanu Devčiću, Milanu Radojčiću, Željku krnjajiću, pripadnicima teritorijalne odbrane i faktički uspostavljene civilne i vojne vlasti i opštinama Lovas i Tovarnik, zatim transkripte sa suđenja Jovanu Dimitrijeviću, Saši Stojanoviću, Draganu Bačiću, Zoranu Kosijeru i Aleksandru Nikolajidisu, pripadnicima dobrovoljačke oružane grupe Dušan Silni, kao i pripadnicima teritorijalne obrane Valjeva Miodragu Dimitrijeviću, Darku Periću, Radovanu Vlajkoviću i Radisavu Josipoviću, koji su izvršili napad na civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti u Lovasu 1992. Godine.

 

SISTEM SREĐIVANJA:  hronološki

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

Share

FHP-SB-007 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločine nad civilima u Srebrenici

PERIOD:1995-2003.

PRIMARNI IZVORI: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo Unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, ICMP, ICTY, ICRC

OPSEG I MEDIJ:  2 arhivske kutije

 

SADRŽAJ: Dokumentacija se može podeliti na dva dela, prema izvorima. Jedan deo dokumenata su spiskovi nestalih i izveštaja sa ekshumacija nastali radom međunarodnih orgnizacija na potrazi nestalih lica (ICMP, ICRC, ICTY). Drugi deo čine izjave svedoka, izveštaji o predaji zarobljenih lica, zapisnici o primopredaji lica, službene beleške, sačinjeni tokom sprovođenja odluke Vlade Republike Srpske I MUP-a Bosne i Hercegovine da se rasvetle događaji u Srebrenici 1995. godine.

 

SISTEM SREĐIVANJA:  hronološki, kao i prema izvoru

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

 

Share