FHP-SB-007 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločine nad civilima u Srebrenici

PERIOD:1995-2003.

PRIMARNI IZVORI: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo Unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, ICMP, ICTY, ICRC

OPSEG I MEDIJ:  2 arhivske kutije

 

SADRŽAJ: Dokumentacija se može podeliti na dva dela, prema izvorima. Jedan deo dokumenata su spiskovi nestalih i izveštaja sa ekshumacija nastali radom međunarodnih orgnizacija na potrazi nestalih lica (ICMP, ICRC, ICTY). Drugi deo čine izjave svedoka, izveštaji o predaji zarobljenih lica, zapisnici o primopredaji lica, službene beleške, sačinjeni tokom sprovođenja odluke Vlade Republike Srpske I MUP-a Bosne i Hercegovine da se rasvetle događaji u Srebrenici 1995. godine.

 

SISTEM SREĐIVANJA:  hronološki, kao i prema izvoru

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

 

Share