Prvi Regionalni Forum, Sarajevo

Istraživačko dokumentacioni centar (BiH), Fond za humanitarno pravo (Srbija) i Documenta (Hrvatska), potpisnici Protokola o saradnji na dokumentovanju ratnih zločina i protiv nekažnjivosti (2004), održali su 5. i 6. maja 2006. godine u Sarajevu konferenciju o inicijativama i perspektivama za utvrđivanje istine o prošlosti koja je predmet međunarodnih i nacionalnih suđenja za ratne zločine.
Konferencija je okupila predstavnike organizacija za ljudska prava i udruženja žrtva iz država sa teritirije bivše Jugoslavije, predstavnike Haškog tribunala, Suda i Tužilaštva BiH, predstavnike Predsedništva BiH, međunarodne i regionalne eksperte u oblasti tranzicione pravde, predstavnike Ureda Visokog predstavnika u BiH, misije OEBS-a, kao i članove Radne grupe parlamentarnih političkih partija koja u saradnji sa američkim Institutom za mir priprema predlog zakona za osnivanje nacionalne komisije za utvrđivanje istine i poverenja u BiH.

Učesnici konferencije su iskazali podršku suđenjima pred Haškim tribunalom, kao i nacionalnim suđenjima za ratne zločine kako bi se utvrdila individulana krivična odgovornost počinilaca ratnih zločina, svesni da krivična suđenja nisu dovoljna da bi se utvrdila istina o neposrednoj prošlosti, obezbedila pravda za žrtve i sprečilo ponavljanje nasilja.
U raspravi je naglašena potreba za javnim debatama i širokim konsultacijama o načinima i inicijativama za utvrđivanje istine, koje bi se odvijale u okviru civilnog društva, parlamenta i drugih institucija.
Učesnici su podržali predlog organizatora konferencije da pozovu parlamente država na teritoriji bivše Jugoslavije da pokrenu raspravu o instrumentima za suočavanje sa prošlošću, donesu program i odrede strategije za uspostavljanje pravde u odnosu na kršenje ljudskih prava u prošlosti.
U raspravi je naglašen značaj regionalnog pristupa u utvrđivanju istine i potreba za jačanjem regionalne saradnje u vezi sa suđenjima za ratne zločine.
Učesnici su ohrabrili organizatore sarajevske konferencije da nastave sa regionalnim konsultacijama o inicijativama i perspektivama za utvrđivanje istine, i u raspravu uključe udruženja žrtava, veterana, izbeglica i raseljenih lica, novinare, umetnike, pisce, istoričare, eksperte i predstavnike političkih partija i institucija.

Pogledaj na YouTube

Share