Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan

srpske_politicke_elite_i_vens_ovenov_plan

Vens-Ovenov mirovni plan predstavljao je sveobuhvatan aranžman za obustavu rata u Bosni i Hercegovini, koji su u ime Mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji do kraja 1992. izradili i zaraćenim stranama prezentovali njeni kopredsednici lord Dejvid Oven i Sajrus Vens. U Ženevi su tokom tri pregovaraĉke runde čitavog januara 1993. razmatrana dokumenta ovog plana koji je predviđao održanje međuanrodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, ali i njene decentralizacije na predviđenih deset provincija. Predložena mapa je predvidela da ove etnički definisane ostanu teritorijalno nepovezane, a njihovo bi konstituisanje iziskivalo povraćaj značajne teritorije već posednute od srpskih snaga. Otud su i rasprave o svrsishodnosti ovog plana vođene unutar srpskih rukovodstava bile obeležene teškim razmimoilaženjima između struje voljne da prihvate kompromisno rešenje i onih koji su bili spremni da nastave sa ratom do povoljnije ponude.

Share