FHP-LV-0027 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojnih formacija i pripadnicima JNA za zločine nad civilima u Lovasu

PERIOD: 2008-2012

PRIMARNI IZVORI: Okružni sud u Beogradu-Veće za ratne zločine

OPSEG I MEDIJ:  13 arhivskih kutija

SADRŽAJ: Dokumentacija sadrži transkirpte sa suđenja Ljubanu Devetku, Milanu Devčiću, Milanu Radojčiću, Željku krnjajiću, pripadnicima teritorijalne odbrane i faktički uspostavljene civilne i vojne vlasti i opštinama Lovas i Tovarnik, zatim transkripte sa suđenja Jovanu Dimitrijeviću, Saši Stojanoviću, Draganu Bačiću, Zoranu Kosijeru i Aleksandru Nikolajidisu, pripadnicima dobrovoljačke oružane grupe Dušan Silni, kao i pripadnicima teritorijalne obrane Valjeva Miodragu Dimitrijeviću, Darku Periću, Radovanu Vlajkoviću i Radisavu Josipoviću, koji su izvršili napad na civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti u Lovasu 1992. Godine.

 

SISTEM SREĐIVANJA:  hronološki

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

Share