IZVEŠTAJ O SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINE TOKOM 2023. GODINE

IZVEŠTAJ O SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINE TOKOM 2023. GODINE

Online razgovor SLIKA EN - 31Fond za humanitarno pravo tokom 2023. godine pratio je sva suđenja za ratne zločine vođena na teritoriji Srbije, odnosno ukupno 27 predmeta pred odeljenjima za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu. U izveštaju su za sve predmete dati pregled postupka i osnovni nalazi FHP-a u vezi sa predmetom koji su od značaja za javnost. Veliki broj postupaka za ratne zločine obrađenih u ovom izveštaju traje više godina, te su za kompletan uvid u tok postupka i nalaze koji se tiču tih predmeta relevantni i prethodni godišnji izveštaji FHP-a o suđenjima.

Izveštaj ključnu pažnju poklanja radu Javnog tužilaštva za ratne zločine (JTRZ) i sudova u javnim delovima sudskog postupka, a pre svega analizi optužnica i presuda u svakom pojedinačnom predmetu. Rad drugih organa uključenih u procesuiranje ratnih zločina (Služba za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Jedinica za zaštitu i dr.) nije moguće analizirati na nivou pojedinačnih predmeta, jer o tome ne postoje javno dostupni podaci.

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je u izveštajnom periodu jednu prvostepenu presudu. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu donelo je pet presuda kojima su pravnosnažno okončani postupci i dva rešenja kojima se ukidaju prvostepene presude i predmeti vraćaju na ponovni postupak. U izveštajnom periodu JTRZ je, kako navodi, podiglo tri optužnice protiv sedam lica, od čega su dve optužnice još uvek u fazi ispitivanja pred nadležnim sudom. Tokom 2023. godine jedan postupak je vođen u odsutnosti. Ni tokom 2023. godine nije došlo do izvršenja presude Suda BiH iz 2014. godine kojom je Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora. Počevši od 2018. godine kada je veštačenjem utvrđeno da Đukić nije procesno sposoban, veštačenje se obavlja svakih 12 meseci i svaki put je nalaz veštaka isti.

U trenutku izrade ovog izveštaja, na izdržavanju kazne zatvora nalazi se 17 osuđenih, dok se jedan osuđeni, Rajko Kozlina, nalazi u bekstvu.

U odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, tokom 2021, 2022. i 2023. godine priznate su četiri sudske odluke na osnovu zahteva dostavljenih od strane BiH, koji se odnose na četiri lica.

Analizi predmeta u Izveštaju prethodi pregled opštih nalaza o suđenjima za ratne zločine tokom 2023. godine, kao i društveno-političkih događaja koji su od značaja za suđenja za ratne zločine.

Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2023. godine

Share