Šesta Škola tranzicione pravde

Logo FHPOd 5. do 10. novembra 2019. godine održana je šesta po redu Škola tranzicione pravde (Škola) Fonda za humanitarno pravo (FHP). Školu je pohađalo 18 studenata prava, političkih nauka, istorije, skandinavskih jezika i sociologije, kao i aktivisti nevladinih organizacija iz Srbije.

Polaznici su stekli znanja o konceptu i mehanizmima tranzicione pravde, njenoj primeni u Srbiji u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a razmatrali su i studije slučaja zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu. Pored prilike da saznaju sudski utvrđene činjenice o ovim zločinima, koje su utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), polaznici su imali prilike da čuju i o rezultatima i izazovima u procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i na Kosovu. Pored učenja o sudski utvrđenim činjenicama pred MKSJ i nacionalnim sudovima, polaznici su imali prilike da saznaju i o temama koje se tiču reforme institucija, lustracije, reparacija, ali i tema koje su vezane za memorijalizaciju.

Prema rečima polaznika, znanje stečeno u ovoj Školi nisu imali prilike da dobiju tokom formalnog obrazovanja. I sâm pristup, u kojem se umesto nekritičkog prihvatanja informacija podsticalo razmišljanje, međusobna diskusija i formiranje sopstvenog mišljenja o ključnim temama suočavanja sa prošlošću, poput odgovornosti, krivice, načina uspostavljanja pravde, utvrđivanja istine i sećanja na žrtve, za polaznike je bio nov. Podržali su pristup da se u kurikulumu Škole nađu i predavanja koja se odnose na suđenja pred nacionalnim sudovima zemalja regiona. Predložili su da se među teme predavanja uključe iskustva drugih post-konfliktnih društava, poput Ruande, Južne Afrike i država Latinske Amerike. Polaznici smatraju važnim da se u ovakve obrazovne programe uključe mladi koji do sada nisu imali priliku da slušaju i uče o tranzicionoj pravdi, kao i podmladak političkih partija, srednjoškolci i novinari. Isto tako, smatraju da bi učenje o događajima iz prošlosti na osnovu sudski utvrđenih činjenica trebalo uvrstiti i u zvanične programe na fakultetima društvenih nauka, kako na osnovnim tako i na master studijama, jer bi se na taj način izbegla izobličena interpretacija događaja ili njihovo prećutkivanje.

Ovogodišnju Školu tranzicione pravde podržao je Civil Rights Defenders.

Share