Povodom Dana ljudskih prava: Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

Povodom Dana ljudskih prava: Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

KKP-98-00-bhs-500

Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu
na internet stranici Kosovske knjige pamćenja:
http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/
http://www.kosovomemorybook.org/
http://www.liberkujtimiikosoves.org/

Povodom Dana ljudskih prava, na internet stranici Kosovske knjige pamćenja (KKP) postavljen je Registar ubijenih i nestalih ljudi u vezi sa ratom na Kosovu, u periodu od 1.01.1998. do 31.12.2000. godine.  Registar sadrži lične podatke o 13.517 žrtava, datum, mesto rođenja i prebivalište do smrti odnosno nestanka, datum i lokaciju ubistva ili nestanka, kao i podatak o tome da li je žrtva civil ili pripadnik oružanih formacija.

Podaci su preuzeti iz baze podataka KKP, čiji su autori Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosovo. Ona je rezultat višegodišnjeg istraživanja, koje se temelji na izjavama svedoka i članova porodica, datim istraživačima FHP i FHPK, i podacima iz sudskih dokumenata, forenzičkih izveštaja, evidencija oružanih snaga, izveštaja nevladinih organizacija  i medija, ratnih dnevnika i drugih dokumenata.  

Prema podacima baze KKP na dan 7.11.2014. godine, u vezi sa ratom na Kosovu život je izgubilo ili nestalo 13.517 ljudi, i to: 10.792 Albanaca, 2.197 Srba i 528 Roma, Bošnjaka i drugih ne-Albanaca.  Među smrtno stradalim ili nestalim civilima 8.661 su Albanci, 1.197 su Srbi a 447 su Romi, Bošnjaci ili pripadnici neke druge ne-albanske zajednice.

Kontakt osoba: Nataša Kandić, koordinatorka projekta KKP

Share