Online okrugli stol: Rat i mir 1990-ih – obrazovanje, pamćenje i mladi u Hrvatskoj

Online okrugli stol: Rat i mir 1990-ih – obrazovanje, pamćenje i mladi u Hrvatskoj

Online okrugli sto slika Skoro 30. godina od kraja rata u Hrvatskoj, sjećanje na mirovne inicijative iz 90-ih, kao i mirne reintegracija Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema s kojm je službeno završio oružani sukob, ne zauzimaju dominantno mjesto u politikama pamćenja i obrazovanju.

Kako se obilježava rat, a kako mir u Hrvatskoj? Kako se u javnom prostoru obilježava mirna reintegracija i koliko mladi u Hrvatskoj znaju o tome? Što mladi misle o ratu, a što o mirovnim incijativama i pomirenju općenito? Koliko je obrazovanje pod utjecajem dominantnih politika pamćenja i koliko se o razmišljalo o promjeni fokusa tijekom rada na kurikularnoj reformi?

Online okrugli stol će se održati u petak, 22. septembra 2023. godine, sa početkom u 15 časova putem Zoom platforme. Registracija je otvorena putem linka, a prenos možete pratiti putem linka.

Učestvuju:

Snježana Koren znanstvena je savjetnica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnica je Katedre za metodiku nastave povijesti. Drži nastavu iz kolegija posvećenih didaktici povijesti, modernoj i suvremenoj hrvatskoj povijesti, politikama povijesti te nacizmu. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju politike povijesti u socijalističkoj Jugoslaviji i državama sljednicama, komemorativne prakse, kontroverze o ratovima 20. stoljeća, povijest hrvatske historiografije, komparativnu analizu udžbenika povijesti te teorijska i metodološka pitanja povezana s učenjem i poučavanjem povijesti. O tim je temama objavila dvije knjige (Politika povijesti u Jugoslaviji 1945. – 1960. i Čemu nas uči povijest?) te veći broj znanstvenih i stručnih radova.

Anja Gvozdanović je viša znanstvena suradnica u Centru za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje radi od 2007. godine. Diplomirala je i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima mladih posebno njihovim društvenim i političkim angažmanom te vrijednosnim orijentacijama.

Tamara Banjeglav je gostujuća istraživačica na Nizozemskom institutu za napredne studije (NIAS) u Amsterdamu. Doktorirala je na Sveučilištu u Grazu, Austriji. Bavi se istraživanjima iz područja studija sjećanja, posebno temama vezanima za sjećanje na ratove 1990-ih godina na području bivše Jugoslavije. Istraživanje predstavljeno na ovom izlaganju provedeno je za vrijeme istraživačkog boravka u Centru za napredne studije jugoistočne Europe (CAS SEE) na Sveučilištu u Rijeci.

Sven Milekić je stipendist Irske zaklade za znanost i doktorand povijest na Sveučilištu Maynooth u Irskoj. U sklopu svojeg doktorskog istraživanja, bavi se stvaranjem i razvojem veteranskih udruga u Hrvatskoj te način na koje su formirale dominantni narativ o ratu 1990-ih. Surađuje s Balkanskom istraživačkom regionalnom mrežom (BIRN), gdje je do 2018. radio kao novinar na temama tranzicijske pravde, politike, ekonomije i društva te kao koordinator programa Balkanske tranzicijske pravde. Do 2014. je radio kao koordinator Programa tranzicijske pravde u Inicijativi mladih za ljudska prava (YIHR). U sklopu rada za YIHR, radio je kao lokani zagovarač Koalicije za REKOM. 2010. je diplomirao na Fakultetu političkih znanosti pri Sveučilištu u Zagrebu.

Online okrugli stol se organizuje u okviru Memory Activism Fellowship programa Fonda za humanitarno pravo.

Share