Studenti iz Preševa, Bujanovca i Prištine u poseti FHP

U petak, 21. decembra 2012. godine, Fond za humanitarno pravo posetili su studenti iz Preševa, Bujanovca i Prištine. Studenti su polaznici Young leaders school u organizacije Inicijative mladih za ljudska prava. Tokom studijskog boravka u Beogradu, mladi su se upoznali sa radom organizacija civilnog društva, institucija, kulturnih centara i medija.

Studentima su predstavljeni istorijat i aktuelni projekti FHP-a. Najviše pažnje im je privukla Kosovska knjiga pamćenja, kao i proces provere dobijenih informacija na terenu i arhiviranje podataka. Nataša Kandić je govorila o potrebi svih društava da se suoče sa teretom prošlosti, kao i neophodnosti da se pokrene dijalog o onome što se događalo devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije.

Share