NAJAVA DOGAĐAJA: Predstavljanje dosijea „43. motorizovana brigada VRS u Prijedoru”

NAJAVA DOGAĐAJA: Predstavljanje dosijea „43. motorizovana brigada VRS u Prijedoru”

Predstavljanje-Dosijea-slikaU ponedeljak,  31. maja 2021. godine,  Fond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće svoj četrnaesti dosije pod nazivom „43. motorizovana brigada VRS u Prijedoru“.

Dosije pruža uvid u strukturu i delovanje 43. motorizovane brigade (43. mtbr), jedinice Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), tokom leta 1992. godine, kada je ta jedinica, u sadejstvu sa jedinicama Policije Republike Srpske, Teritorijalne odbrane i različitim dobrovoljačkim grupama, izvršila napade na veliki broj sela i naselja s većinskim bošnjačkim ili hrvatskim stanovništvom u opštini Prijedor. Ti napadi bili su praćeni sistematskim ubijanjem, zlostavljanjem, hapšenjem, zatvaranjem i iseljavanjem nesrpskog civilnog stanovništva opštine Prijedor, kao i uništavanjem i pljačkanjem njihove imovine.

Na području opštine Prijedor stradalo je više od 3.000 civila tokom 1992. godine, a do druge polovine oktobra iste godine iz te opštine se iselilo oko 38.000 stanovnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

Za zločine počinjene u Prijedoru do danas, ni u Srbiji ni u Bosni i Hercegovini, nije odgovarao nijedan komandant brigada iz sastava Prvog krajiškog korpusa koje su učestvovale u operacijama u Prijedoru, među kojima je najznačajnija 43. mtbr, iako su i komandant i zamenik komandanta te brigade – pukovnik Vladimir Arsić i major Radmilo Zeljaja – u presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Milomiru Stakiću označeni kao saizvršioci zločina.

Cilj ovog dosijea je da upozna javnost sa okolnostima zločina počinjenih tokom vojnih operacija u Prijedoru 1992. godine; da stavi na uvid dostupne podatke i dokaze o ulozi i odgovornosti jedinica Prvog krajiškog korpusa VRS, pre svega 43. mtbr, za zločine počinjene u toj opštini, kao i o postupanju oficira i nadređenih komandi VRS nakon zločina.

Dosije „43. motorizovana brigada VRS u Prijedoru“ bazira se na autentičnim dokumentima Vojske Republike Srpske  i drugim relevantnim dokumentima koji su kao dokazni predmeti prihvaćeni u nekoliko predmeta pred MKSJ, kao i na svedočenjima preživelih, članova porodica žrtava i pripadnika srpskih snaga pred tim sudom.

Na predstavljanju će govoriti:

  • Ivana Žanić, izvršna direktorica FHP
  • Jovana Kolarić, istraživačica FHP
  • Refik Hodžić, novinar i aktivista iz Prijedora

Prezentacija će biti održana putem Zoom platforme, sa početkom u 10.30 časova.

Klikom na link pristupate registraciji:  bit.ly/dos43zoom

Prenos predstavljanja možete pratiti i putem Facebook događaja: bit.ly/dos43fb

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

Share