Godišnji izveštaj o suđenjima za ratne zločine pred sudovima u Srbiji tokom 2020. godine.

Godišnji izveštaj o suđenjima za ratne zločine pred sudovima u Srbiji tokom 2020. godine.

GI-slika-srFHP je tokom 2020. godine pratio sva suđenja za ratne zločine vođena na teritoriji Srbije, odnosno ukupno 21 predmet pred odeljenjima za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu.

U izveštaju su za sve predmete dati kratki pregledi postupka i osnovni nalazi FHP-a u vezi sa predmetom, a koji su od značaja za javnost. Veliki broj postupaka za ratne zločine obrađenih u ovom izveštaju traje više godina, te su za kompletan uvid u tok postupka i nalaze koji se tiču tih predmeta relevantni i prethodni godišnji izveštaji FHP-a o suđenjima.

Izveštaj ključnu pažnju poklanja radu Tužilaštva za ratne zločine (TRZ) i sudova u javnim delovima sudskog postupka, a pre svega analizira optužnice i presude u svakom pojedinačnom predmetu. Rad drugih organa uključenih u procesuiranje ratnih zločina – Službe za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP), Jedinice za zaštitu i dr – nije moguće analizirati na nivou pojedinačnih predmeta, jer o tome ne postoje javno dostupni podaci. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je u izveštajnom periodu prvostepene presude u pet predmeta. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu donelo je tri presude i dva rešenja prilikom odlučivanja po žalbama izjavljenim na presude Višeg suda u Beogradu. U izveštajnom periodu TRZ je podiglo sedam optužnica protiv sedam lica. Od početka rada 2003. godine pa do kraja 2020. godine, TRZ je podiglo optužnice u 83 predmeta ratnih zločina, u kojim je optuženo ukupno 205 lica i kojima su obuhvaćene najmanje 2.491 smrtno stradale žrtve. Tri predmeta su spojena uz ranije pokrenute, tako da je od 80 predmeta pravnosnažno okončano 52, jedan je obustavljen zbog smrti optuženog, a u tri predmeta su odbačene optužnice zbog procesne nesposobnosti optuženih, dok je 24 predmeta u toku.

U pravnosnažno okončanim predmetima osuđeno je ukupno 78, a oslobođeno 54 optuženih. Takođe, od ukupno optuženih, u odnosu na 20 lica optužnice su odbačene zbog procesne nesposobnosti optuženih ili su, zbog smrti optuženih, postupci u odnosu na njih obustavljeni. U pravnosnažno okončanim predmetima optužnicama je bilo obuhvaćeno ukupno 957 smtno stradalih žrtava, dok su pravnosnažnim presudama obuhvaćene 726 smrtno stradale žrtve. U postupcima za ratne zločine do kraja 2020. godine doneto je ukupno 57 prvostepenih presuda, od kojih su 22 ukinute.

Analizi predmeta u Izveštaju prethodi pregled opštih nalaza o suđenjima za ratne zločine tokom 2020. godine, kao i bitni društveno-politički događaji koji su od značaja za suđenja za ratne zločine.

Izveštaj je dostupan ovde

Share