Poziv za učešće na debati o memorijalizaciji pod nazivom: Premladi da se sećamo?

Poziv za učešće na debati o memorijalizaciji pod nazivom: Premladi da se sećamo?

premladi vestDebata Premladi da se sećamo? se organizuje u okviru projekta A Youth Perspective to Remembering the Past in the Western Balkans , koji Fond za humanitarno pravo Kosovo sprovodi u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo u Beogradu i Udruženjem Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini, sa ciljem osnaživanja i podrške aktivnijem učešću novih generacija u procesu suočavanja sa prošlošću i sećanja.

Slična debata biće organizovana sa mladima iz Bosne i Hercegovine i Kosova*. Po završetku procesa konsultacija, FHP Kosovo će objaviti predlog praktične politike o praksama i politici sećanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu.

Na debatu se mogu prijaviti studentkinje i studenti osnovnih i post-diplomskih studija, članice i članovi podmladaka političkih partija, aktivistkinje i aktivisti organizacija civilnog društva, novinarke i novinari, kao i zaposlene i zaposleni u vladinim institucijama iz Srbije.

Debata će se održati putem Zoom platforme u ponedeljak, 12.10.2020. godine.

Sva pitanja vezana za debatu možete poslati na adresu events@hlc-rdc.org, a prijavljivanje se vrši popunjavanjem upitnika koji se nalazi ovde do srede, 07.10.2020. godine.

* Ovo određenje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Share