Studenti Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava iz Ženeve posetili FHP

Studenti Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava iz Ženeve posetili  FHP

IMG-5274Studenti master programa Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava iz Ženeve posetili su 12. februara 2020. godine Fond za humanitarno pravo (FHP), u okviru svoje studijske posete Srbiji.

Sa studentima su razgovarali predstavnici FHP-a, Predrag Miletić i Višnja Šijačić, koji su predstavili rad organizacije na dokumentovanju povreda ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i angažovanje na polju krivične pravde.

Studenti su uzeli aktivno učešće u razgovoru, prvenstveno se interesujući za mehanizme tranzicione pravde u Srbiji, odnos državnih institucija prema žrtvama kršenja ljudskih prava, ali i izazove koji se javljaju prilikom procesuiranja ratnih zločina pred nacionalnim sudovima u regionu.

Share