Oceniti ustavnost Zakona o parničnom postupku

Koalicija za pristup pravdi (Koalicija) podnela je inicijativu za ocenu ustavnosti nedavno usvojenog Zakona o parničnom postupku, čija primena počinje 1. februara 2012. godine, a  kojim se, kako se u inicijativi navodi, ograničava pristup pravdi i preti represijom slobodnom mišljenju, delovanju i kritičkoj reči.

Koalicija će ovim povodom u ponedeljak, 23. januara u 12 časova održati konferenciju za novinare u Velikoj sali beogradskog “Medija centra” (Terazije 3, II sprat). O spornim članovima Zakona i razlozima za pokretanje inicijative govoriće:

Prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu,

Dr Saša Gajin, Centar za unapređivanje pravnih studija, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union,

Tatjana Tagirov, novinarka nedeljnika “Vreme”.

Pored toga, Koalicija zahteva da se usvoje propisi koji će svim građankama i građanima Srbije omogućiti nesmetan pristup pravdi – pre svega  Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji u potpunosti uvažava interese građana za slobodno izabranom i kvalitetnom pravnom pomoći.

Na konferenciji će biti reči i o ostalim zahtevima za ukidanje i izmenu određenih članova nedavno donešenih zakona, koji ograničavaju pristup pravdi pojedincima, organizacijama, nezavisnim telima, asocijacijama i medijima:

– ukidanje člana Zakonika o krivičnom postupku, zato što uspostavlja advokatski monopol u zastupanju interesa žrtava krivičnih dela i ukida njihovo pravo da sebi izaberu zastupnika koji nije advokat,

– ukidanje i preinačenje određenih članova Zakona o parničnom postupku, jer onima koji iznose kritičke stavove o javnim stvarima nalažu da ćute ili da plate visoke naknade, te

onemogućavaju slobodno zastupanje pred sudom građana kojima su povređena prava i slobode,

– ukidanje i preinačenje članova Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, tako da se pravo na slobodno kritičko mišljenje i iznošenje stavova ni pod kojim uslovima ne mogu smatrati krivičnim delom.

Koaliciju čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis.

Share