Projekti odobreni u okviru poziva „Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu“

Projekti odobreni u okviru poziva „Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu“

fhp-crd

Fond za humanitarno pravo (FHP), uz podršku organizacije Civil Rights Defenders (CRD), sprovodi projekat „Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu“, koji ima za cilj da omogući aktivno i kreativno angažovanje mladih u procesima suočavanja sa prošlošću.

Prepoznajući mlade kao ključne aktere u izgradnji trajnog mira na Zapadnom Balkanu, FHP i CRD su početkom novembra 2018. godine raspisali poziv za dostavljanje predloga projekata koji ima za cilj da, kroz finansijsku i stručnu podršku, omogući mladima da u zagovaranju pravde i odgovornosti za nedela iz prošlosti preuzmu aktivniju i predvodničku ulogu. U okviru poziva je odobreno ukupno pet projekata, i to:

 

  1. Akademija ženskog liderstva (Beograd, Srbija)

Naziv projekta: „Mlade liderke za mir na Zapadnom Balkanu – suočavanje sa prošlošću i ženska ljudska prava“

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta alumnistkinja i aktivistkinja AŽL na teme suočavanja sa prošlošću i njihovo uključivanje u širenje informacija i znanja o ratovima devedesetih.

 

  1. Centar za kulturu i obrazovanje Sonta (Sonta, Srbija)

Naziv projekta: „Šta bi ono?“

Cilj projekta: Podsticanje dijaloga na lokalnom nivou o načinima rešavanja otvorenih pitanja u vezi sa događajima iz prošlosti, motivisanje mladih, omladinskih radnika i drugih članova zajednice da se uključe u suočavanje sa prošlošću i promovisanje pomirenja i utvrđivanja činjenica o prošlosti.

 

  1. Romkinje Vojvodine (Novi Bečej, Srbija)

Naziv projekta: „Pokreni se za dijalog“

Cilj projekta: Pokretanje dijaloga u romskoj porodici i zajednici kao i među romskom omladinom o odgovornosti za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i prevazilaženje njihovog teškog nasleđa.

 

  1. Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (Sarajevo, BiH)

Naziv projekta: „Suočavanje sa prošlošću na plakatima“

Cilj projekta: Uključivanje mladih umetnika u proces suočavanja sa prošlošću kroz vizuelnu umetnost.

 

  1. Samra Šakanović (Orašje, BiH)

Naziv projekta: „Žrtve nemaju naciju“

Cilj projekta: Informisanje i edukacija srednjoškolaca o posledicama rata i njihovo uključivanje u promovisanje mira i zajedničkog života različitih etničkih i verkih zajednica.

Share