Povodom osuđujuće presude Višeg suda u Beogradu u predmetu protiv Ranke Tomić

Povodom osuđujuće presude Višeg suda u Beogradu u predmetu protiv Ranke Tomić

rtomic-thumb2Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je 26. novembra 2018. godine presudu kojom je Ranku Tomić – starešinu jedinice „Fronta žena Petrovac”, koja se nalazila pod komandom Petrovačke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) – oglasilo krivom što je, zajedno sa drugim pripadnicama jedinice kojom je komandovala, sredinom jula 1992. godine u mestu Radić (Bosanska Krupa) mučila i nečovečno postupala prema ratnoj zarobljenici Karmeni Kamenčić, i osudilo je na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je sud doneo ispravnu odluku kojom je osudio Ranku Tomić, ali ističe da je izrečena kazna preblaga, s obzirom na način na koji je Karmena Kamenčić mučena a nakon toga i ubijena.

Na osnovu iskaza više svedoka, sud je utvrdio da su sredinom jula 1992. godine pripadnici Petrovačke brigade VRS nedaleko od mesta Radić (Bosanska Krupa, Bosna i Hercegovina) zarobili Karmenu Kamenčić, bolničarku u 5. korpusu Armije BiH, a zatim je predali jedinici „Front žena Petrovac“. Karmenu Kamenčić su pripadnice te jedinice, zajedno sa osuđenom Rankom Tomić, odvele do doline nedaleko od osnovne škole u mestu Radić, gde se već okupio veliki broj meštana. Ranka Tomić je zarobljenici naredila da skine svu odeću i da počne sebi da kopa grob, da bi zatim počela da je tuče štapom, dok su joj druge pripadnice jedinice odsekle kosu i nožem napravile znak krsta na glavi, a potom i na celim leđima. Nožem su joj rasekle donji deo uha, gurajući joj glavu u goveđu balegu, sve vreme je udarajući lopatom po telu. Nakon toga su pripadnice „Fronta žena Petrovac“ Karmenu Kamenčić, zajedno sa tada maloletnim Veselkom Đukićem, odvele u susednu udolinu, gde su joj naredile da ponovo sebi iskopa grob, da bi je zatim naterali da legne na leđa u iskopanu rupu, nakon čega je Veselko Đukić u nju ispalio nekoliko metaka iz automatske puške, usmrtivši je na licu mesta.

Za ovaj zločin pred Kantonalnim sudom u Bihaću osuđene su pripadnice „Fronta žena Petrovac” Bora Kuburić i Radmila Banjac, na kazne zatvora u trajanju od po četiri godine, ali im je Vrhovni sud Federacije BiH 2016. godine kazne zatvora smanjio na po tri godine. Veselko Đukić, koji je ubio Karmenu Kamenčić, nije procesuiran jer je u vreme kada je počinio ubistvo bio maloletan.

FHP smatra da je presuda koju je Viši sud doneo u postupku protiv Ranke Tomić ispravna, ali da je izrečena kazna, s obzirom na način na koje je delo izvršeno, preblaga. Imajući u vidu da je u vreme kada je ubijena Karmena Kamenčić imala samo 18 godina, da je pre nego što je ubijena bila izložena poniženju jer su je pripadnice jedinice „Front žena Petrovac” naterale da skine svu odeću pred velikim brojem meštana, da su je mučile tako što su je tukle i urezale joj krst na leđima, da bi vrhunac zlostavljanja doživela tako što je bila primorana da sama sebi iskopa grob, stav FHP-a je da je sud morao izreći daleko strožu kaznu Ranki Tomić.

Ukoliko se uzme u obzir da je Ranka Tomić komandovala pomenutom jedinicom, te da joj je ta pozicija omogućavala da spreči nečovečno i krajnje surovo ponašanje, FHP ističe da bi stroža kazna bila adekvatniji odgovor na bol i patnju kojoj je Karmena Kamenčić bila izložena pre nego što je ubijena.

Share