Bilten: Okrugli sto u Etničke manjine na Kosovu 2006. 17. februara u Prištini

Fond za Humanitarno Pravo organizovao je Prištini 17. februara 2007. godine okrugli sto – Etničke Manjine na Kosovu 2006, povodom publikacije izveštaja o stanju prava etničkih manjina na Kosovu 2006. godine.

Bilten tranziciona pravda – Okrugli sto u Etničke manjine na Kosovu 2006. 17. februara u Prištini

 

Share