KONKURS: Nacionalna škola tranzicione pravde

KONKURS: Nacionalna škola tranzicione pravde

Logo FHPFond za humanitarno pravo (FHP) poziva mlade građane i građanke Srbije da se prijave na konkurs za upis pete generacije studenata Nacionalne škole tranzicione pravde, koja će biti održana u Beogradu, od 4. juna do 30. jula 2018. godine.

Škola tranzicione pravde je program neformalnog obrazovanja o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima koji su počinjeni tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava na reparacije, inicijativama za očuvanje sećanja na žrtve, kao i stvaranju garancija neponavljanja sukoba.

Škola je namenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija, aktivistima civilnog društva, mladim profesionalcima u državnoj upravi, članovima političkih partija, novinarima, umetnicima i svim drugim mladim ljudima koji su zainteresovani za sticanje i proširivanje znanja o ratovima u bivšoj Jugoslaviji koje je zasnovano na sudski utvrđenim činjenicama i nepristrasnim istraživanjima.

Za određeni broj polaznika izvan Beograda FHP će snositi troškove prevoza i smeštaja, dok su za sve polaznike škole obezbeđeni ručak i osveženje tokom trajanja Škole. Pohađanje Škole je besplatno.

Prijava za učešće vrši se popunjavanjem formulara koji je dostupan ovde, najkasnije do 27. maja 2018. godine u 23:59h.

Program škole

Peta po redu Nacionalna škola tranzicione pravde biće posvećena sećanju na žrtve genocida u Srebrenici, ratnih zločina u Zvorniku i Skočiću, kao i etničkog čišćenja tokom operacije „Oluja“. Osim prilike da saznaju činjenice o ovim zločinima, polaznici će imati priliku i da ih sagledaju iz perspektive žrtava, te da dobiju odgovor na pitanje koje su njihove potrebe u odnosu na nasilje kojem su bili izloženi. Program uključuje i obilazak izabranih spomenika u Beogradu, koji svedoče o usvojenoj kulturi sećanja na stradanje žrtava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Polaznici će biti u prilici i da doprinesu sećanju na žrtve, osmišljavanjem i sprovođenjem prigodnih aktivnosti.

Teme predavanja će uključivati:

  • Raspad Jugoslavije
  • Oružane sukobe u bivšoj Jugoslaviji i uspostavljanje pravde u odnosu na počinjene ratne zločine
  • Suđenja za ratne zločine pred MKSJ
  • Suđenja za ratne zločine u Srbiji
  • Studije slučajeva Srebrenica, Kosovo, Vukovar, Oluja, Hrtkovci, Skočić, Zvornik
  • Inicijative za utvrđivanje istine o prošlosti
  • Priznanje žrtava: materijalne reparacije i kulturu sećanja
  • Reformu institucija: potragu za počiniocima ratnih zločina, lustraciju i vetting

Predavanja na ove teme nadopuniće razgovor sa akterima događaja, projekcije filmova, posete suđenjima za ratne zločine i drugim relevantnim događajima koji se budu odvijali u periodu održavanja Škole.

Predavanja će se održavati u Biblioteci FHP-a, uglavnom subotom, u periodu od 11:00 do 17:00 časova. Izuzetak predstavlja uvodno predavanje 4. juna, kao i pojedini javni časovi. Finalan raspored predavanja biće dostupan početkom juna.

Eventualna pitanja u vezi sa prijavljivanjem na Školu i njenim održavanjem možete uputiti na email adresu tj-school@hlc-rdc.org.

Održavanje Nacionalne škole tranzicione pravde omogućeno je zahvaljujući podršci Ambasade Republike Češke u Beogradu.

Transition

Share