Predstavnici Centra za globalne odnose Njujorškog Univerziteta u poseti FHP

U četvrtak, 27.06 2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetila je grupa studenata i profesora Centra za globalne odnose, postdiplomskog programa Njujorškog univerziteta. Sandra Orlović i Marijana Toma su predstavile rad FHP-a, i njegov doprinos uspostavljanju mehanizama tranzicione pravde u regionu. Pored toga, bilo je reči i o Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju i njegovom doprinosu procesu suočavanja sa prošlošću, suđenjima za ratne zločine u Srbiji, reparacijama, konsultativnom procesu za uspostavljanje REKOM-a i stvaranju registra ljudskih gubitaka u bivšoj Jugoslaviji kao mehanizmu za borbu protiv poricanja zločina u društvima bivše Jugoslavije.

 

Share