Poseta predstavnika organizacija za ljudska prava iz Gruzije Fondu za humanitarno pravo

Poseta predstavnika organizacija za ljudska prava iz Gruzije Fondu za humanitarno pravo

gruzijaU četvtak, 3. jula 2014. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su predstavnici organizacija za ljudska prava iz Gruzije, u okviru studijskog putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju u organizaciji Norveškog helsinškog komiteta.

Marijana Toma, zamenica izvršne direktorke FHP, predočila je istorijat i rad FHP-a, a potom se razgovaralo o dosadašnjem procesu tranzicione pravde u Srbiji i regionu i glavnim izazovima i preprekama u procesu suočavanja sa prošlošću. Predstavnike organizacija za ljudska prava iz Gruzije je posebno interesovala uloga i potencijalni doprinos civilnog društva u procesima tranzicione pravde u Srbiji, sa posebnim akcentom na iskustva Koalicije za REKOM.

Share