21. godišnjica genocida u Srebrenici: Učimo i razgovaramo o Srebrenici

21. godišnjica genocida u Srebrenici: Učimo i razgovaramo o Srebrenici

U susret obeležavanju 21. godišnjice genocida u Srebrenici, Fond za humanitarno pravo Vas poziva da nam se pridružite da

Učimo i razgovaramo o Srebrenici

7. jul 2016. godine, Beograd

 

13:00 časova – Medija centar, I sprat (Velika sala)

Predstavljanje internet narativa: SREBRENICA: GENOCID U OSAM ČINOVA

Govori: Mirko Klarin autor narativa, direktor Agencije SENSE

Ono što se u sedam julskih dana 1995. godine desilo na području Srebrenice bilo je predmet najopsežnije kriminalističke istrage sprovedene u Evropi nakon II svetskog rata i do detalja rekonstruisano pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Svedočenja preživelih sa stratišta, članova porodica pogubljenih žrtava, očevidaca zločina i učesnika u njima, kao i iskazi brojnih forenzičkih eksperata koji su prekopavali srebrenička polja smrti, zabeleženi su na stotinama hiljada stranica sudskog transkripta i sačuvani na više desetina hiljada sati video snimaka iz sudnice. U sudske spise uvedeno je na hiljade zaplenjenih vojnih i policijskih dokumenata, transkripta presretnutih razgovora među počiniocima zločina, video snimaka i fotografija zarobljenih žrtava, vazdušnih snimaka lokacija zatočenja, pogubljenja i masovnih grobnica i drugih dokaznih predmeta. Sav taj materijal je javan i dostupan svima koji žele da saznaju kako je MKSJ istražio, rekonstruisao i procesuirao srebreničke zločine.

Interaktivni narativ SREBRENICA: GENOCID U OSAM ČINOVA pruža uvid u deo te žive istorijske građe  i sadrži, pored ostalog, i celovite audio-vizuelne prezentacije iz Dokumentacionog centra SENSE u Potočarima.

19:00 časova, Centar za kulturnu dekontaminaciju

Razgovor sa:

Florence Hartmann, novinarkom i bivšom portparolkom Tužilaštva MKSJ, autorkom nedavno objavljene knjige ’Krv realpolitike – afera Srebrenica’

Ivicom Đikićem, piscem i publicistom, urednikom “Novosti” iz Hrvatske, autorom nedavno objavljenog dokumentarnog romana ’Beara’

Nidžarom Ahmetašević, novinarkom i publicistkinjom iz Bosne i Hercegovine

Dejanom Anastasijevićem, novinarem iz Srbije

Razgovor moderira Sandra Orlović, Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo

Razgovoraćemo o Srebrenici u julu 1995; šta ona znači Srbiji u julu 2016, a šta regionu i međunarodnoj zajednici; o postratnom procesu manipulacije činjenicama; šta o Srebrenici misli i govori zajednica preživelih genocida, ko ih danas sluša i da li nekome znači to što govore…

Simultani prevod na engleski obezbeđen je za oba događaja.

Održavanje ovih događaja podržala Ambasada Švajcarske u Srbiji i u Crnoj Gori.

Share