Odluka suda o neizručenju troje radikala rezultat političkih kalkulacija Vlade Srbije

Odluka suda o neizručenju troje radikala rezultat političkih kalkulacija Vlade Srbije

Logo FHPOdeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je 18. maja 2016. godine rešenje kojim se odbija zahtev za hapšenje i izručenje troje funkcionera Srpske radikalne stranke, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), radi vođenja postupka zbog krivičnog dela nepoštovanja suda, uz obrazloženje da nisu ispunjene zakonske pretpostavke. Fond za humanitarno pravo (FHP) podseća da u najmanje tri identična slučaja iste „zakonske pretpostavke“ nisu predstavljale smetnju za hapšenje i predaju okrivljenih za isto krivično delo MKSJ-u, i ističe da nedosledno postupanje državnih organa u istim činjeničnim i pravnim situacijama, kao i izjave predstavnika Vlade Srbije povodom ovog slučaja, ukazuju da je saradnja Srbije sa MKSJ-em uslovljena trenutnim političkim oportunizmom vlasti u Srbiji umesto privrženošću vladavini prava i pravdi za žrtve najtežih zločina protiv međunarodnog prava.

MKSJ je 19. januara 2015. godine izdao Srbiji poverljive naloge za hapšenje kojim se Jojić, Ostojić i Radeta terete za nepoštovanje suda zbog toga što su dvojici svedoka pretili, zastrašivali ih, nudili im mito i na druge načine uticali na njih sa ciljem da ih privole da odustanu od saradnje sa tužilaštvom ili da postanu svedoci odbrane u postupku protiv Vojislava Šešelja.

Vlada Republike Srbije punih godinu dana nije postupala po nalozima MKSJ-a, odnosno nalog nije uputila nadležnom sudu na razmatranje, iako je prema Zakonu o saradnji Srbije sa MKSJ-em ovaj postupak hitan. Nakon što je MKSJ u januaru 2016. godine obelodanio postojanje naloga za hapšenje i naložio Srbiji da mu dostavlja mesečne a zatim i dvosedmične izveštaje o svojim naporima da postupi u skladu s nalozima, predstavnici Vlade Srbije MKSJ-u ali i javnosti daju štura i oprečna objašnjenja o nepostupanju, dok su zvanični izveštaji Vlade Srbije MKSJ-u označeni poverljivim i nisu dostupni javnosti.

Zastupnik Srbije je na pretresima pred MKSJ-em 10. i 25. februara 2016. godine obavestio sud da se „nadležni organi Republike Srbije suočavaju sa ozbiljnim problemima u izvršavanju naloga za hapšenje“, da su oni poverljive prirode i da se Srbija vodi i „političko-bezbednosnim aspektima“ saradnje sa MKSJ-em. Veće MKSJ koje je nadležno za praćenje postupanja Srbije po osnovu naloga za hapšenje odbilo je obrazloženja predstavnika Srbije i zatražilo da Srbija sarađuje sa MKSJ-em. U dopisu od 9. marta, zastupnik Vlade Srbije pred MKSJ Saša Obradović je obavestio MKSJ da će Ministarstvo pravde ipak „hitno“ pokrenuti postupak pred nadležnim sudom, uz ocenu da se time „postupak [..] vraća u svoj redovan tok“.  Dve nedelje nakon ovog dopisa a 14 meseci od izdavanja naloga MKSJ, Vlada Srbije je i konačno prosledila nalog MKSJ-a Višem sudu u Beogradu na postupanje.

Nepuna dva meseca kasnije, sudija za prethodni postupak Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu Milan Dilparić je u rešenju povodom naloga za predaju Radete, Jojića i Ostojića našao da nisu ispunjene formalno–pravne pretpostavke za postupanje po nalogu za hapšenje. Rešenje je postalo pravosnažno odlukom Veća od 18. maja.

FHP ističe da je teško izbeći utisak da su postupci i tumačenja Vlade Srbije u vezi sa pomenutim nalogom za hapšenje u velikoj meri odredili odluku sudskih organa u vezi sa postupanjem po njemu. U državi u kojoj još uvek nije uspostavljena nezavisnost pravosuđa – pre svega zbog uticaja i moći izvršne vlasti – teško je očekivati da će sudski organi doneti odluku suprotnu javno iznetom stavu Vlade Srbije o pitanju kojem je ona prethodno i javno dala značaj pitanja od prvorazrednog državnog interesa. Sud je tako doneo odluku koja nije u skladu sa međunarodnom obavezom Srbije da sarađuje sa MKSJ-em, kao i sa ranijim odlukama u identičnim pravnim i činjeničnim situacijama. Naime, u predmetima za nepoštovanje MKSJ protiv Jelene Rašić, Dragomira Pećanca i Ljubiše Petkovića, primenjujući isti Zakon, sud je našao da zakonske pretpostavke za predaju okrivljenih jesu bile ispunjene, te su državni organi Republike Srbije izvršili naloge za hapšenje i izručili troje okrivljenih za nepoštovanje suda MKSJ-u.

Share