Porodice Berisha nemaju poverenje u sudove Republike Srbije

Predstavnici porodica Bersiha koje su pratile suđenje i svedočile pred Većem za ratne zločine Okružnog suda  u Beogradu o ubistvu svojih 49 članova,  26. marta 1999. godine  u Suvoj Reci, smatraju da Veće za ratne zločine i Apelacioni sud u Beogradu, svojim presudama, štite komandanta 37 Odreda Posebnih jedinica policije Radoslava Mitrovića, koji je počinio ubistva širom Kosova. Porodice Berisha neće prisustvovati ponovljenom suđenju bivšem komandiru policijske stanice  u Suvoj Reci, Radojku Repanoviću.

Fond za humanitarno pravo podseća da je Veće za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu potvrdilo prvostepenu presudu kojom je optuženi Radoslav Mitrović oslobođen krivične odgovornosti, ukinulo presudu Radojko Repanović kojom je osuđen na 20 godina zatvora za zločin izvršen 26.marta 1999.godine u Suvoj Reci i vratio predmet na ponovno suđenje.
Istovremeno, Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presude Slađanu Čukariću na 20 godina, Miloradu Nišaviću na 13 i Miroslavu Petkoviću na 15 godina zatvora, kao i oslobađajuće presude  Nenadu Jovanoviću i Zoranu Petkoviću.

Pismo porodice Berisha.

Share