Sprečiti iseljenje samohrane majke i maloletne dece

Fond za humanitarno pravo je uputio pismo Milanu Markoviću, predsedniku Skupštine opštine Palilula i načelniku Odeljenja za komunalno-građevinske i stambene poslove ove opštine, zahtevajući da se spreči iseljenje samohrane majke dvoje maloletne dece koja već dvanaest godina živi u stanu na opštini Palillula.

Romkinja Svetlana Stojanović bespravno se uselila 1992. godine u stan u Ulici Kneza Danila 47 na opštini Palilula. Postupajući po zahtevu vlasnika stana ZIPP A.D., Paraćin, Odeljenje za komunalno-građevinske i stambene poslove opštine Palilula donelo je 8. januara 2004. godine rešenje kojim je Svetlani Stojanović naloženo da sa decom i svim stvarima napusti ovaj stan.

Gospođa Stojanović živi isključivo od socijalne pomoći i izdržava četvorogodišnju ćerku i sina koji pohađa peti razred osnovne škole. Zdravstveno stanje Svetlane Stojanović ozbiljno se pogoršalo 1997. godine, zbog čega nije bila u mogućnosti da radi.

Fond za humanitarno pravo očekuje od nadležnih organa na svim nivoima da poštuju preuzete međunarodne obaveze koje se prema Ustavnoj povelji neposredno primenjuju i imaju primat nad domaćim pravom. Srbija i Crna Gora je potpisnica Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji obavezuje države članice da u slučaju prinudnog iseljenja obezbedi ljudima alternativni smeštaj, zatim da se iseljenja ne sprovode u zimskim uslovima, kao i da se postupa naročito obazrivo kada su u pitanju žene i deca.

Share