Sud nezakonito isključio javnost sa suđenja Nataši Kandić i FHP-u po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije

Sud nezakonito isključio javnost  sa suđenja Nataši Kandić i FHP-u po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije

Fond_Logo_200_200

Sudija Gordana Aranđelović, predsednica veća u parničnom postupku protiv Nataše Kandić i FHP-a [tužba generala Dikovića za klevetu i uvredu časti], na današnjem ročištu (15.09.2015) donela je odluku o isključenju javnosti, s obrazloženjem da je sudnica mala i da nema mesta za novinare. Prvotužena, Nataša Kandić, pravna zastupnica FHP-a, Sandra Orlović, i advokat Vladimir Gajić napustili su sudnicu, ukazujući da se rešenje ne zasniva na razlozima koje propisuje zakon, te da predstavlja bitnu povredu postupka i načela javnosti suđenja. Danas je bilo predviđeno da Nataša Kandić postavlja pitanja generalu Ljubišu Dikoviću.

Ovde možete videti tužbu koju je Ljubiša Diković podneo, kao i zapisnike ročišta održanog 18.02.2015. godine i 19.05.2015. godine.

Share