“Politika” iznosi netačne informacije o Fondu za humanitarno pravo

“Politika” iznosi netačne informacije o Fondu za humanitarno pravo

Logo_FHPTekst pod nazivom „Država za NVO godišnje izdvaja koliko i za nauku“, autorke Jelene Popadić, koji je objavljen u Politici 11. juna 2015. godine sadrži niz netačnih podataka o Fondu za humanitarno pravo (FHP). Tekstom ste prekršili član 9 Zakona o javnom informisanju, i u skladu sa članom 83, 84 i 96 ovog zakona dužni ste da objavite ispravku neistinitih informacija iznetih u pomenutom tekstu.

U tekstu novinarke Popadić se navodi da su nevladine organizacije „proteklih godina znatna sredstva počele da dobijaju iz budžeta Srbije“ a da je „među budžetskim korisnicima i Fond za humanitarno pravo“. Iznosi se podatak da je „Fondu za humanitarno pravo Nataše Kandić 2006. godine sa računa različitih budžetskih korisnika uplaćeno 10 miliona dinara“, a ukupno u periodu od 2006. do 2014. iz budžeta Republike Srbije isplaćeno 26,3 miliona dinara. Kao izvor podataka navedena je Uprava za trezor Ministarstva finansija.

Ističemo da od osnivanja 1992. godine do danas država Srbije nije finansirala ni jednu aktivnost FHP-a. Drugim rečima, FHP nikada tokom svog postojanja nije bio „budžetski korisnik“ kako se u tekstu navodi. O tome je autorku teksta informisala i direktorka FHP-a Sandra Orlović u razgovoru povodom pripreme spornog teksta. Međutim, po svemu sudeći ova informacija se nije uklopila u „istraživanje“ autorke Jelene Popadić koje se svelo na puko sabiranje iznosa koje je Ministarstvo finansija uplatilo FHP-u po osnovu zakonskih obaveza koje nemaju nikakvu ni formalnu ni suštinsku vezu sa programima podrške organizacijama civilnog društva. Naime, u posmatranom periodu, Ministarstvo finansija je isplatilo FHP-u naknade za porodiljsko odsustvo, naknade za zaposlenje mladih (program ‘Prva šansa’) i sudske troškove u postupcima za naknadu štete u kojima je FHP zastupao žrtve kršenja ljudskih prava protiv države, a koje je Republika Srbija pravosnažno izgubila. FHP je u prethodnih 15 godina zastupao više od hiljadu žrtava kršenja ljudskih prava počinjenih od strane oružanih snaga Srbije tokom devedesetih godina. U većini predmeta, sud je obavezao Republiku Srbiju da preko Ministarstva finansija isplati žrtvama odštetu a FHP-u, u skladu sa Zakonikom o praničnom postupku, naknadi plaćene sudske takse i druge troškove zastupanja. Konačno, razlika između izvršenih uplata Ministarstva finansija po opisanim osnovama i podataka iznetim u tabeli na naslovnoj strani Politike, iznosi celih 15,65 miliona dinara.

Iz svega navedenog jasno je da je motiv autorke i lista Politika da FHP po svaku cenu predstave kao organizaciju koja za svoje aktivnosti (o kojima novinarka piše sa neprimerenim cinizmom) dobija od države novac zahvaljujući nejasnim kanalima uticaja na vlast, nadjačao principe novinarske etike pa su čitaoci lista Politika ponovo imali priliku da vide još jedan primer kako jedno novinarsko istraživanje ne bi smelo da izgleda.

Share