Suđenje za pokušaj ubistva tri Srbina u skladu sa zakonom

Dana 16. januara 2008. godine, Okružni sud u Gnjilanu/Gjilan je osudio Sadata Fejzu iz sela Mogila/Mogille, na šest godina i šest meseci zatvora zbog napada na Srbe, Zvonka Kostića, Branka Paloševića  i pravoslavnog sveštenika Dragana Kojića u opštini Vitina/Viti u julu 2000. godine. Na osnovu praćenja suđenja, FHP-Kosovo ocenjuje da su tok suđenja i  presuda u skladu sa zakonom.

Oko 12:00 sati 12. jula 2000. godine Sadat Fejza se na izlazu iz sela Klokot/Kllokot u opština Vitina/Viti svojim vozilom mimoišao sa vozilom u kome su bili Dragan Kojić [iz sela Vrbovac/Vrboc, opština Glogovac/Gllogoc], Zvonko Kostić [iz Vitine/Viti] i Branko Palošević. U trenutku kada su kola bila jedna pored drugog, Sadat je iz svog vozila pucao na njih iz pištolja. Dragan Kojić, Branko Palošević i Zvonko Kostić su zadobili teške telesne povrede.

Okružni sud u Gnjilanu je 24. juna 2001. godine osudio Sadata Fejzu/Sadat Fejza u odsustvu na zatvorsku kaznu u trajanju od šest godina i šest meseci zatvora. Vrhovni sud Kosova je 9. maja 2002. godine potvrdio ovu presudu.

Sadat Fejza je 15. aprila 2005. godine uhapšen radi izdržavanja kazne. Tada je njegov branilac uložio žalbu, tražaći ukidanje presude. Veće Okružnog suda u Gnjilanu/Gjilan je navedenu žalbu odbilo. Međutim, Vrhovni sud Kosova je u novembru 2006. godine predmet ipak vratio na ponovno suđenje.

U ponovljenom postupku, koji je počeo 7. septembra 2007. godine, krivično veće Okružnog suda u Gnjilanu/Gjilan, kojim je predsedavao italijanski sudija Maurizio Salustro, saslušalo je dva svedoka-oštećene, jednog svedoka odbrane i optuženog. Dragan Kojić i Zvonko Kostić su u toku dokaznog postupka prepoznali Sadata Fejza. Optuženi se  po odluci veća branio sa slobode. Nakon sedam dana suđenja, veće je 16. januara 2007. godine izreklo osuđujuću presudu Sadatu Fejza.

FHP-Kosovo smatra da se suđenje odvijalo u skladu sa zakonskim odredbama. Na sud su, prema mišljenju posmatrača FHP-Kosovo, prilikom odmeravanja kazne uticale izjave oštećenih Zvonka Kostića i Dragana Kojića na glavnom pretresu, koji su ocenili da ponovno suđenje „otvara stare rane sa kojima su se već pomirili“ i da su oni oprostili Sadatu Fejzu to što je učinio.

Kontakt osoba: Koordinatorka projekta, Anka Kurteshi Hajdari

Telefon: 038/243 488

Email: anka@hlc-kosovo.org

 

Share