Uspešno završena poseta organizacija za ljudska prava Briselu

Uspešno završena poseta organizacija za ljudska prava Briselu

post_poseta_briselPredstavnici/e organizacija za ljudska prava iz Srbije (Centar za unapređivanje pravnih studija, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava i Regionalni centar za manjine) u saradnji sa švedskom organizacijom Civil Rights Defenders, uspešno su završili trodnevnu posetu Briselu tokom koje su se sastali sa najistaknutijim predstavnicima Evropskog parlamenta i Evropske komisije. Tokom razgovora, predstavnici/e organizacija za ljudska prava predstavili su zakonodavni okvir i stanje ljudskih prava u Srbiji sa aspekta položaja marginalizovanih grupa, Roma, pritvorenih i osuđenih lica, i utvrđivanja odgovornosti i pravde za počinjene ratne zločine tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Takođe su izrazili zabrinutost zbog pogoršanja stanja ljudskih prava, napada na medije, nezavisna tela i nevladine organizacije.

U prethodna tri dana održano je više od petnaest sastanaka među kojima su najznačajniji bili sastanci sa Dejvidom Mekalisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, izvestiocima iz senke Ivom Vajglom i Igorom Šoltesom, potpredsednicom Evropskog parlementa Urlike Lunaček, kao i predstavnicima Evropske komisije, uključujući savetnika za komunikacije komesara za susedstvo i proširenje EU Johanesa Hana, predstavnice Generalnog direktorata za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju zadužene za Srbiju i pregovore u poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost).

Naročito su uspešni bili razgovori koje su aktivisti/kinje iz Srbije vodili kako bi obezbedili podršku za amandmane na Rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji koja će biti razmatrana u martu. Predstavnici/e institucija Evropske unije pokazali su veliko interesovanje za opštu situaciju u Srbiji, a naročito za izazove sa kojima se nevladine organizacije suočavaju tokom procesa pridruživanja. Takođe, oni su iskazali otvorenu podršku intenzivnijoj komunikaciji između Brisela i organizacija za ljudska prava u Srbiji.

Share