Podrška Evropskog parlamenta suočavanju sa prošlošću u Srbiji važna za regionalnu saradnju i pomirenje na Zapadnom Balkanu

Podrška Evropskog parlamenta suočavanju sa prošlošću u Srbiji važna za regionalnu saradnju i pomirenje na Zapadnom Balkanu

post_european_parliamentFond za humanitarno pravo (FHP) dostavio je Evropskom parlamentu (EP) amandman na Predlog rezolucije o napretku Srbije u 2014. godini. Predložene su reforme u oblasti vladavine prava, u cilju podsticanja sveobuhvatnog suočavanja sa nasleđem počinjenih zločina, kao i unapređenja regionalne saradnje i procesa pomirenja na Zapadnom Balkanu.

FHP smatra da Rezolucija treba da naglasi važnost suđenja pred sudovima u Srbiji, kao jedinog mehanizma za uspostavljanje krivične pravde za počinjene ratne zločine nakon završetka rada Haškog tribunala. Efikasno procesuiranje ratnih zločina ometa pre svega nedostatak jasne političke podrške nacionalnim suđenjima za ratne zločine, kao i nedovoljna funkcionalnost pojedinih mehanizama, poput zaštite svedoka.

Kontinuirano uskraćivanje prava na reparacije žrtvama ratnih zločina i članovima njihovih porodica predstavlja poseban problem. Usled neadekvatnog zakonskog okvira i negiranja prava na kompenzaciju od strane sudova, velika većina žrtava je uskraćena za elementarna prava koja, u skladu sa međunarodnim standardima, treba da uživaju žrtve kršenja ljudskih prava.

Uprkos deklarativnom opredeljenju za uspostavljanje stabilne države sa jakom vladavinom prava, Srbija nije učinila ništa na primeni mera koje će garantovati neponavljanje zločina. Iz civilnih i bezbednosnih službi nisu uklonjeni pojedinci umešani u teška kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji – pojedinci koji su često u prilici da sabotiraju napore za utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine.

FHP je ukazao i na to da, od kada su institucije Srbije od Haškog tribunala preuzele potragu za tajnim lokacijama na kojima su sakrivene nestale osobe, nije ostvaren značajan napredak u potrazi za nestalim licima. Takođe, ključno pitanje otvaranja arhiva vojske i policije, kao važnog preduslova pronalaska tela nestalih, nikada nije ozbiljno razmatrano.

Na kraju, budući da državama u regionu predstoji donošenje odluke o osnivanju REKOM-a, FHP je pozvao Evropski parlament da nastavi da pruža podršku liderima ovih država u njihovim daljim naporima ka institucionalizaciji regionalne komisije.

Share