Ka Strategiji procesuiranja ratnih zločina u Srbiji – sesija o podršci žrtvama i svedocima

Ka Strategiji procesuiranja ratnih zločina u Srbiji – sesija o podršci žrtvama i svedocima

sesija_o_podrsci_zrtvama_i_svedocimaU četvrtak 9. oktobra 2014. godine, u Biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održana je prva konsultativna sesija povodom izrade predloga Strategije procesuiranja ratnih zločina u narednoj deceniji. Sastanak je bio posvećen podršci žrtvama i svedocima u predmetima ratnih zločina u Republici Srbiji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde Republike Hrvatske, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Vrhovnog kasacionog suda Srbije, Službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Višeg suda u Beogradu, IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture, Viktimološkog društva Srbije, FHP-a, Beogradskog centra za ljudska prava, kao i zastupnici oštećenih u predmetima ratnih zločina.

Učesnici su razgovarali o dosadašnjoj praksi i mogućnostima unapređenja sistema pomoći i podrške žrtvama pre, tokom i nakon svedočenja u predmetima ratnih zločina, kao i o modelu pružanja stalne psihološke podrške žrtvama.

Predlozi i mišljenja učesnika predstavljaće osnovu predloga Strategije procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u periodu 2015-2025. godine, koja će biti predata Ministarstvu pravde Republike Srbije do kraja 2014. godine.

Share