Javni čas o sudski utvrđenim činjenicama o genocidu u Srebrenici

Javni čas o sudski utvrđenim činjenicama o genocidu u Srebrenici

Foto_ Konstantin Novaković

Povodom obeležavanja 23. godišnjice genocida u Srebrenici

Fond za humanitarno pravo Vas poziva na

Javni čas o sudski utvrđenim činjenicama o genocidu u Srebrenici

11. jula 2018. godine u 13:00 časova, u biblioteci Fonda za humanitarno pravo (Dečanska 12, III sprat)

Nakon višegodišnjeg iznurivanja i držanja stanovnika Srebrenice u stanju opsade, 11. jula 1995. godine Vojska Republike Srpske zauzela je grad. Usledilo je zarobljavanje bošnjačkih civila, odvajanje žena, dece i staraca i njihovo prisilno premeštanje iz Srebrenice, lov na muškarce u koloni koja je nastojala da se probije do teritorije pod kontrolom Armije BiH, a potom i sistematsko ubijanje zarobljenih bošnjačkih dečaka i muškaraca i sakrivanje njihovih tela u masovne grobnice.

Nakon pada Srebrenice nestalo je više od 7.900 osoba. Do danas je identifikovano 6.938 osoba ubijenih u Srebrenici. Posmrtni ostaci žrtava pronađeni su na 430 različitih lokacija, od kojih je 95 grobnica.

Počinjenje genocida u Srebrenici utvrđeno je u nekoliko presuda Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i u nizu presuda pred Sudom Bosne i Hercegovine. MKSJ je zaključio da je u vezi sa genocidom u Srebrenici postojao „udruženi zločinački poduhvat sa ciljem da se bosanski Muslimani eliminišu ubijanjem srebreničkih muškaraca i dečaka, kao i prisilnim odvođenjem žena, dece i starih osoba“. Do danas, pred sudovima u Srbiji nije doneta nijedna presuda u kojoj je zločin počinjen u Srebrenici kvalifikovan kao genocid.

Fond za humanitarno pravo već nekoliko godina unazad obeležava Dan sećanja na genocid u Srebrenici. Time nastojimo da društvu u kojem dominira manipulacija događajima iz prošlosti i selektivno javno sećanje na žrtve, omogućimo da čuje činjenice koje su utvrđene u jednom strogom sudskom postupku i koje o događajima u Srebrenici govore van svake sumnje.

O događajima u i oko Srebrenice tokom nekoliko dana jula 1995. godine govoriće Nemanja Stjepanović iz FHP-a. Pozivamo Vas da učešćem na ovom događaju i slušanjem sudske istine o genocidu u Srebrenici odamo poštu žrtvama i još jednom pokažemo da u Srbiji postoji značajan otpor negiranju sudski utvrđenih činjenica i potiskivanju žrtava u zaborav.

Javni čas održava se zahvaljujući podršci Ambasade Republike Češke u Beogradu.

Transition

Share