Peti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

Peti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je peti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

Peti broj inicira diskusiju o značaju osnivanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području nekadašnje SFRJ (REKOM), i podseća na jedno zaboravljeno pitanje – prava žrtava prisilnih mobilizacija koje su se u Srbiji dešavale tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj i BiH.

Stalne rubrike nude pregled događaja i suđenja za ratne zločine u periodu od 15.06.2014.

Bilten kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI ukazuje na važnost pokretanja procesa suočavanja sa prošlošću za državu koja pretenduje da se uključi u zajednicu evropskih država, ali i za samu Evropsku uniju. Istorija je pokazala da su nerešena pitanja iz prošlosti uvek prisutna i ometaju funkcionisanje političkog sistema, bilo da je reč o državi ili zajednici država. Stoga, i Republika Srbija i države članice Evropske unije imaju obavezu prema svojim građanima da im omoguće stabilan politički i pravni poredak, u kome postoji vladavina prava i koji pruža zaštitu i osigurava poštovanje ljudskih prava svojim građanima.

Vaše komentare na bilten i možete poslati na adresu towardsJUSTICE@hlc-rdc.org i priključiti se diskusiji na Twitteru/#towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share