Četvrti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je četvrti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI. O važnosti poznavanja i razumevanja događaja iz prošlosti piše Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koledžu u Londonu. Prema njegovom mišljenju, ovi procesi su važni kako za demokratizaciju društva tako i za evropsku perspektivu država koje teže članstvu u EU. On takođe navodi i da je tromost obrazovnog sistema umnogome doprinela da među većinom još uvek nema znanja šta se zaista dogodilo u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Obrazovanje je tema o kojoj u drugom članku piše i Marijana Toma, zamenica izvršne direktorke FHP. Ona navodi da je obrazovanje važna komponenta procesa suočavanja sa prošlošću i izgradnje stabilne demokratske države.

Stalne rubrike nude pregled događaja i suđenja za ratne zločine u periodu od 01.05.2014.

Bilten kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI ukazuje na važnost pokretanja procesa suočavanja sa prošlošću za državu koja pretenduje da se uključi u zajednicu evropskih država, ali i za samu Evropsku uniju. Istorija je pokazala da su nerešena pitanja iz prošlosti uvek prisutna i ometaju funkcionisanje političkog sistema, bilo da je reč o državi ili zajednici država. Stoga, i Republika Srbija i države članice Evropske unije imaju obavezu prema svojim građanima da im omoguće stabilan politički i pravni poredak, u kome postoji vladavina prava i koji pruža zaštitu i osigurava poštovanje ljudskih prava svojim građanima.

Vaše komentare na bilten i možete poslati na adresu towardsJUSTICE@hlc-rdc.org i priključiti se diskusiji na Twitteru/#towardsJUSTICE.

Četvrti broj biltena preuzmite OVDE.

Share