Radna grupa Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke posetila Fond za humanitarno pravo

Radna grupa Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke posetila Fond za humanitarno pravo

Flag_of_the_United_NationsU okviru posete Srbiji od 19. do 23. juna, Radna grupa UN za prisilne nestanke posetila je 19. juna Fond za humanitarno pravo (FHP).

Predstavnici FHP-a su između ostalog upoznali članove Radne grupe sa neadekvatnim zakonskim okvirom koji se odnosi na pravni položaj nestalih osoba i njihovih porodica. Naime, Zakon o civilnim invalidima rata ne tretira porodice nestalih lica kao žrtve, a prava po ovom zakonu uslovljava proglašenjem nestalog lica za umrlo, što predstavlja dodatnu traumu za porodice. Konačno, prava koje ovaj zakon garantuje malobrojnim beneficijarima su minimalna i skromnija od drugih zakona u regionu.

Predstavnici FHP-a su ukazali i na odsustvo krivičnih postupaka pred Većem za ratne zločine u vezi sa premeštanjem tela žrtava kosovskih Albanaca na lokacije na teritoriji Srbije.

Radna grupa će detaljan izveštaj o posetama Srbiji i regionu podneti Savetu UN za ljudska prava 2015. godine.

Radna grupa je bila u poseti Srbiji od 19. do 23. juna. Pre dolaska, grupa je bila u poseti Hrvatskoj (15. do 18. juna), a nakon Srbije će ići i u posetu Kosovu (24. do 26. juna) i Crnoj Gori (27. do 30. juna 2014).

Tokom poseta, eksperti iz Radne grupe ispituju mere koje su države preduzele za sprečavanje i iskorenjivanje prisilnih nestanaka, pri čemu posebno analiziraju pitanja vezana za istinu, pravdu, reparacije i sećanja za žrtve.

Share