Polaznici Evropskog foruma Alpbah u poseti FHP

U ponedeljak, 16. septembra 2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici međunarodnog letnjeg univerziteta u organizaciji Kluba Alpbah Beograd, člana Evropskog foruma Alpbah. U okviru studija, polaznici univerziteta koji dolaze iz svih zemalja jugoistočne Evrope, izučavaju organizaciju i politiku Evropske Unije.

Marijana Toma iz FHP-a je studentima predstavila istorijat i rad FHP-a. Studenti su posebno bili zainteresovani za stav javnosti prema radu FHP i stanje procesa tranzicione pravde i vladavine prava u Srbiji.

Share