Reakcije na presudu u predmetu Lovas

Mirko Kovačić, član organizacije Vukovarske majke i član porodice žrtava, rekao je da izostanak glavnih svedoka, misleći na vrh vojne uprave, imao veliki uticaj na konačnu presudu.“Armija je u neku ruku zaštićeni medved koji se ne sme dirati.“ Ipak, Kovačić ističe da je postignuto makar trenutno zadovoljenje, da je bitno da se priča o zločinima i da po slovu zakona taj zločin ne bude pokopan. „Možda će ova suđenja pokrenuti neka druga, a tu pre svega mislim na Velepromet u Vukovaru koji je još uvek tabu tema.“

 

„Ja sam nezadovoljna presudom. Dokazano je samo za 40 žrtava, a za 30 nije uopšte dokazano ko je to napravio. Meni nije sad jasno šta će biti sa ostatkom žrtava za koje nije dokazan zločin,“ rekla je Janja Marković Marić, jedna od članova porodice žrtava.

 

Marina Kljajić, advokat Fonda za humanitarno pravo i punomoćnica žrtava u predmetu Lovas, izjavila je da smatra da je uprkos maksimalnoj kazni koju je dobio prvooptuženi, nedopustivo da se nekome izrekne kazna ispod zakonskog minimuma. „Izricanje po pet godina ljudima koji su civile izvodili na minsko polje je poražavajuća.“ Kljajić takođe navodi da je ponašanje oficira JNA za vreme suđenja bilo sramotno, i da je vojno tužilaštvo u Beogradu pokušavalo da prikrije podatke koji bi mogli da doprinesu rasvetljavanju ovog predmeta.

 

Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, istakla je da je ova presuda pokazala da ima pravde i da se vodilo računa o žrtvama. „Prvi put je iznet opis otežavajućih okolnosti u slučaju komandne odgovornosti, koja sa sobom nosi određenu obavezu prema civilima, a nje u ovom slučaju nije bilo.“ Kandić smatra da oslikano stanje jasno pokazuje stepen osećaja odgovornosti koju optuženi pokazuju prema zločinima. Sudija je osudila ponašanje JNA jer su lagali kako bi umanjili sopstvenu odgovornost, što je naročito bilo uočljivo kod optuženog Dimitrijevća koji je zloupotrebio svoju jedinicu samo kako bi sebe zaštitio. „Presuda treba da odgovara težini dela i posledicama,“ istakla je Kandićeva. „Nikolaidis je možda dobio šest godina zatvora, ali je jedini otvoreno pričao o zločinu i pomogao u rasvetljavanju istog.“

 

Danas je Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo presudu u predmetu Lovas, kojom je osuđeno 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni na ukupnu kaznu od 128 godina zatvora.

 

Sud je doneo presudu za ratni zločin nad najmanje 70 civila tokom oktobra i novembra 1991. godine u hrvatskom selu Lovas. Prvooptuženi Ljuban Devetak osuđen je na 20 godina zatvora, drugooptuženi Milan Devčić na 10, trećeoptuženi Milan Radojčić na 13 godina, a Željko Krnjajić na 10 godina zatvora. Osuđena su i četvorica pripadnika JNA – Miodrag Dimitrijević na 10, Darko Perić i Radovan Vlajković na po pet i Radisav Josipović na četiri godine zatvora.  Bivši pripadnici paravojne formacije “Dušan silni” Jovan Dimitrijević i Zoran Kosijer osuđeni su na osam, odnosno devet godina zatvora, Saša Stojanović, Dragan Bačić, Petronije Stevanović na osam, šest i 14 godina zatvora, i Aleksandar Nikolaidis šest godina zatvora.

 

Tokom oktobra i novembra 1991. godine, 22 civila su ubijena u svojim kućama i dvorištima, a jos 23 osobe su ubijene u improvizovanim zatvorima. Osuđeni su koristili civile kao živi štit prilikom prelaska minskih polja, pri čemu je poginulo 22 ljudi, dok je u sporadičnim incidentima stradalo je još troje civila.

 

Share