Odšteta za državnu torturu ista kao za klevetu estradnih zvezda

Beograd – Sudski postupci za ostvarivanje prava na materijalne reparacije traju u proseku pet godina. Ovako dugo trajanje sudskih postupaka, prema standardima Evropskog suda za ljudska prava, predstavlja kršenje prava na pravično suđenje, ističe se u izveštaju „Ostvarivanje prava žrtava na reparacije u sudskim postupcima u Srbiji“, koji je juče predstavio Fond za humanitarno pravo. Sandra Orlović, direktorka FHP-a, kazala je da je utisak da na društveno-političkoj agendi političke elite i institucija ne postoji pitanje uspostavljanja pravde za žrtve kršenja ljudskih prava tokom devedesetih za koje su odgovorni pripadnici oružanih snaga Srbije.

– Takođe, teško je izbeći zaključak da su sudovi, umesto generatora preobražaja u razumevanju koncepta ljudskih prava, postali izvor dubokog nerazumevanja šta su to univerzalna načela ljudskih prava – rekla je Orlovićeva.

Petar Žmak, pravnik FHP-a, istakao je da su tokom poslednjih godina sudovi za najteže vidove kršenja osnovnih ljudskih prava počinjena od srpskih snaga, u postupcima u kojima je FHP zastupao žrtve, dosuđivali male odštete. Primera radi, Bošnjaci koji su zlostavljani u policijskim stanicama ili Albanci koji su nezakonito hapšeni 1999, a potom više meseci držani u pritvoru, dobijali su između 200.000 i 300.000 dinara. Ipak, najviša odšteta dosuđena je Bošnjaku Muji Vatreši i to pola miliona dinara. Međutim, to je prvostepena presuda, pa u FHP-u smatraju da će i ovaj iznos kasnije biti umanjen.

– Koliko su odštete neprimerene pokazuje i podatak da su sudovi za klevete izricali sumu od 200.000 do 300.000 dinara, pa smo tako došli u situaciju da se estradne zvezde kažnjavaju sa istim iznosom novca kojim se i država kažnjava za počinjenu torturu – kazao je Žmak.

Prošle godine 18 presuda

Fond za humanitarno pravo je u 2012. godini, pred sudovima u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, zastupao 187 žrtava kršenja ljudskih prava. Od toga najveći broj, njih 179, u Srbiji. Ukupno je doneto 18 presuda, od kojih je 12 negativnih. Žrtvama je na ime obeštećenja dosuđeno 1,76 miliona dinara.

 

Share